Участие Турции в Корейской войне в турецкой историографии

Valentin Valeryevich Khrenov

Аннотация


В статье рассмотрена степень изученности в турецкой историографии вопроса об участии Турции в Корейской войне. Проведен анализ, главным образом, исторической литературы на турецком языке, посвященной дипломатическим и политическим аспектам отправки контингента Турции на Корейскую войну, участия его в боевых действиях и роли этого фактора в процессе вступления этой страны в НАТО.

Ключевые слова


Турция; Корейская война; Корея; история Турции; НАТО; военная история; историография.

Полный текст:

PDF

Литература


Atajov T. SShA, NATO i Turcija. M., 1973.

Ustjun N. Amerika i amerikancy v Turcii / per. s tur. R. I. Kerit-zade. M., 1971.

Adnan Menderes. Siyasi hayatı ve nutukları / S. Parsadan. Ankara, 1956.

Akalın C. Soğuk savaş ABD ve Türkiye. – Olaylar – belgeler (1945–1952). İstanbul, 2003.

Altay A. Bridge from Seoul to the Bosporus [Electronic resource] // Asia Times. 2005. April 21. URL: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/ GD21Ak01.html (mode of access: 15.09.2008).

Arıcı M. S. Kore dağlarında Aslanım yatar. İstanbul, 2010.

Armaoğlu F. Siyasi tarih, 1789–1960. Ankara, 1964.

Armaoğlu F. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. 1914–1995. İstanbul, 1997.

Artuç I. Kore Savaşlarında Mehmetçik. İstanbul, 1990.

Ataoğlu E. Adnan Menderes: bir başkanın trajik sorunu. İstanbul, 2008.

Avcı Ç. N. Türk-Amerikan ilişkileri ve basındaki yansımaları (1945–1952). İstanbul, 2006.

Avcıoğlu D. Türkiye’nin Düzeni (Dün – Bugün – Yarın). 2сс. Ankara, 1969. Cilt 1.

Aydemır Ş. S. İkinci Adam. İsmet İnönü. 3 сс. İstanbul, 1968. Cilt 3: (1950–1964).

Bağcı H. Die Türkische Aussenpolitik wahrend der Regierungszeit Menderes von 1950 bis 1960: Inaug. Diss. Bonn, 1988.

Bağcı H. Türk dış politikasında 1950’li yıllar. Ankara, 2001.

Balta N. Milliyet’ten yansımalar türk dış politikası, 1950–1980. Ankara, 2005.

Behramoğlu N. Türk-Amerikan ilişkileri (Demokrat parti dönemi). İstanbul, 1973.

Berksan N. Başvekil. İstanbul: Gerçek yayınları, 1957.

Bilgisel Ş. Kore'de Türk süngüsü. İstanbul, 2011.

Bozgeyik B. Mehmedciğin Kore macerası. İstanbul, 2007.

Çelik E. 100 soruda Türkiye`nin dış politika tarihi. İstanbul, 1969.

Darendelioğlu İ. E. Türkiyede komünist hareketleri. İstanbul,1962.

Denizli A. Kore Harbinde Türk Tugayları. Ankara, 1994.

Denizli A. Kore Harbinde Kunuri zaferi 26–30 Kasım 1950. Ankara, 2010a.

Denizli A. Kore Harbinde 3. Türk Tugayı Vegas-Elko-Karson, Doğu ve Batı Berlin zaferleri. Ankara, 2010b.

Denizli A. Kore Kahramanı: şehit binbaşı Lütfi Bülgin hayatı ve kahramanlığı. Ankara, 2010c.

Denizli A. Kore Savaşı: uzaklardaki kahramanlar ve zaferleri. İstanbul, 2010d.

Denizli A. Kore Savaşında Kunuri Kahramanları. Ankara, 2010e.

Denizli A. Kore Savaşı Kahramanı: bandırmalı şehit topçu üsteğmen Mehmet Günenç. Ankara, 2011a.

Denizli A. Kore Savaşı: şehit yüzbaşı Kaya Aldoğan. Ankara, 2011b.

Erer T. Türkiye`de parti kavgaları. 2 сс. İstanbul, 1963. Cilt 2.

Erer T. Türkiye`de partiler ve düşünüş gelişmesi (1839–1965). 2сс. İstanbul, 1965. Cilt 2.

Erlevent B. 1950–1953 Kore savaşında esir düşen Türkler. İstanbul, 2014.

Fakir C. Şimal Yıldızı – son Kore gazileri. İstanbul, 2010.

Gökmen E. Soğuk savaşta sıcak çatışma: Kore savaşı. Ankara, 2008.

Gönlübol M. Turkish participation in the United Nations. 1945–1954. Ankara, 1963.

Gönlübol M. Milletlerarası siyasi teşkillatlanma. Milletlerarası siyasi teşekküllerin tarihi gelişimi ve birleşmiş milletler teşkilatı. Ankara, 1964.

Gürün K. Dış ilişkiler ve türk politikası (1939 dan günümüze kadar). Ankara, 1983.

Hale W. Türk Dış Politikası 1774–2000. İstanbul, 2003.

Halil A. Atatürkçü dış politika ve NATO ve Türkiye. İstanbul, 1968.

Harputlu K. B. La Turquie dans l`impasse. Une analyse marxiste de l`Empire Ottoman a nos jous. Paris, 1974.

Işık A., Mehmetefendioğlu A. Kore Savaşı'nda Türk Ordusu'nun Lojistik Desteği. İzmir, 2009.

Karakurt B. Dünden bugüne Kore`de Türk kahramanları. İstanbul, 2005.

Karal E. Z. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918–1960). İstanbul, 1962.

Korean War: Turkish Brigade saved U. S. troops from annihilation [Electronic resource]. URL: http://www.tallarmeniantale.com/korean.htm (mode of access: 25.03.2009).

Kurat A. N. Türk-Amerikan münasebetlerine kısa bir bakış (1800–1959). Ankara, 1959.

Olaylarla Türk dış politikası (1919–1973). 2 cc. / hazırlayan A. Ş. Esmer. Ankara, 1982. Cilt 1.

Ordu M. K. Amerikan Kamuoyuda Kore Harbi. Ankara, 2009.

Orhan C. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması veya yeniden tesisi bakımından Türk hukukunda yurtdışına asker gönderilmesi. İstanbul, 2009.

Osmanlı imperatorluğu ve modern Türkiye. 2 сс. İstanbul, 1983. Сilt 2.

Öymen A. Değişim Yılları. İstanbul, 2004.

Sander O. Türk – Amerikan ilişkileri 1947–1964. Ankara, 1979.

Seçer T. Kore Savaşı`nın Bilinmeyenleri. İstanbul, 2008.

Serdarlar N., Yazgın F. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 1918–1955. İstanbul, 1958.

Sipahi S. Kore Savaşı ve Kamuoyu. İzmir, 2007.

Sitembölükbaşı S. Türkiye`de İslam`ın yeniden inkişafı (1950–1960). Ankara,1995.

Türk dış politikası: kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar. 2 сс. / ed. B. Oral. İstanbul, 2002. Cilt 2.

Türkmen F. Turkey and the Korean War [Electronic resource]. URL: http://www.usconsulate-istanbul.org.tr/korea/koreaft.html (mode of access: 11.06.2007).

Uslu N. Türk-Amerikan ilişkileri. Ankara, 2000.

Üstün N. Türkiye`deki Amerika. İstanbul, 1969.

Üstüngel S. Savaş yolu (Bir türk komünistin notları). İstanbul, 1974.

Üstüngel S. Kore nire? İstanbul, 1978.

Üzmez A. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen olayların ışığında Kore Savaşı ve Türkiye. İstanbul, 2006.


Метрки статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
© (website) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. «Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки»

E-mail: izvestia.2@yandex.ru