Sergey Kashtanov. Historiographer of the Russian and European Middle Ages

Lyubov’ Viktorovna Stolyarova, Svetlana Jur'evna Koroleva

Аннотация


Статья посвящена научному творчеству выдающегося русского историка, члена-корреспондента РАН Сергея Михайловича Каштанова. Он без преувеличения может быть назван действующим классиком советской и российской научной исторической школы. Один перечень его профессиональных интересов впечатляет: от источниковедения и археографии до историографии и истории государственных учреждений; от дипломатики до исторической демографии и географии. Сергей Михайлович – медиевист, его изыскания посвящены средневековой Руси, которую он исследует, обращаясь к историческому контексту европейских стран Средневековья – раннего Нового времени. В связи с этим велики заслуги Каштанова в области компаративной медиевистики. Заслуженным признанием мирового исторического сообщества пользуются труды Каштанова-дипломатиста, автора оригинальной методики дипломатического анализа средневековых актов. В профессиональной деятельности Сергея Михайловича удивительным образом сочетаются теоретик и практик; исследователь феодального землевладения, и мунитетов, финансовой политики средневековой Руси и создатель концепции феодальной собственности; ученый, предложивший ряд новых методик в области палеографии, филиграноведения, кодикологии, и остроумный наблюдательный историограф.
Ученик А. А. Зимина и С. О. Шмидта, С. М. Каштанов является одним из немногих носителей высокой академической традиции русской гуманитаристики, восходящей к дореволюционной эпохе. Эта уникальная и, к сожалению, уходящая среда явственно проступает через жизнь и творчество главного героя статьи.

Ключевые слова


С. М. Каштанов, компаративная медиевистика, историография, источниковедение, дипломатика, история феодализма.

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Akty′ Russkogo gosudarstva 1505–1526 gg. [Acts of Russian state 1505–1526 yrs.]. (1975). Moscow.

Buly′gin, I. A. (Comp.). (1984). Pravila izdaniya «Aktov Russkogo gosudarstva XVI –nachala XVII v.» [The rules of publication of the “Acts of Russian state of the 16th – early17th c.”]. Moscow.

Dolger, F. & Karayannopulos, J. (1968). Byzantinische Urkundenlehre (pp. 97–104).München.

Ivina, L. I. (Ed.). (1983). Akty′ feodal‘nogo zemlevladeniya i hozyajstva. Akty′ moskovskogo Simonova monasty′rya (1506–1613 gg.). [Acts of feudal tenure and economy. Acts of Moscow Simon monastery (1506–1613 yrs.)]. Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1957). Iz istorii poslednih udelov [From the history of last domains]. In Trudy′ MGIAI. (Vol. 10, pp. 257–302). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1958). Hronologicheskij perechen' immunitetny′h gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters of the 16th c.]. (Part 1). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1957 god (pp. 302–376). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1958). Ogranichenie feodal’nogo immuniteta pravitel’stvom Russkogo centralizovannogo gosudarstva v pervoj treti XVI v. [Restriction of feudal immunities by Russian centralized state in the first third of the 16th c.]. In Trudy′ MGIAI. (Vol. 11, pp. 269–296). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1959). Immunitetny′e gramoty 1534 – nachala 1538 g. kak istochnik po istorii vnutrennej politiki v period regentstva Eleny′ Glinskoj [Immunity charters in 1534 – early 1538 yr. as a source of the history of internal policy during Elena Glinskaya regency]. In Problemy′ istochnikovedeniya. (Vol. 8, pp. 372–420). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1960). Feodal’nyj immunitet v gody′ boyarskogo pravleniya (1538–1548) [Feudal immunities during boyar government (1538‑1548)]. In Istoricheskie zapiski. (Vol. 66, pp. 239–268).

Kashtanov, S. M. (1961). O vnutrennej politike Ivana Groznogo v period «velikogo knyazheniya» Simeona Bekbulatovicha [On internal policy of Ivan the Terrible during “great reign” of Simeon Bekbulatovich]. In Trudy′ MGIAI. (Vol. 16, pp. 427–462). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Robinson, A. N. (1961). Dve zhalovanny′e gramoty′ pskovskim monasty′ryam [Two grant-charters to Pskov monasteries]. In Zapiski Otdela Rukopisej Gosudarstvennoi biblioteki SSSR im. V. I. Lenina. (Vol. 24, pp. 221–258). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1962). Hronologicheskij perechen’ immunitetny′h gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters of the 16th c.]. (Part 2). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1960 god (pp. 129–200). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1963). Chertezh zemel’nogo uchastka XVI v. [Draft of a land lot in the 16th c.]. In Trudy′ MGIAI. (Vol. 17, pp. 429–436).

Kashtanov, S. M. (1963). K izucheniyu oprichniny′ Ivana Groznogo [On studying orichnina of Ivan the Terrible]. Istoriya SSSR, 2, 96–117.

Kashtanov, S. M. (1963). Sostav immunitetny′h gramot pervoj poloviny′ XVI v. [Contents of immunity charters of the first half of the 16th c.]. In Arheograficheskij ezhegodnik za 1962 god (pp. 98–100). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1964). Gramoty′ Moskovskogo Simonova monasty′rya kak istochnik dlya izucheniya voprosa ob otmene tarhanov v 1575/76 g. [Charters of Moscow Simon monastery as a source for studying the question on tarkhan withdrawal in 1575/76 yr.]. In Issledovaniya po otechestvennomu istochnikovedeniyu (pp. 499–503). Moscow; Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1965). Diplomatika kak special’naya istoricheskaya disciplina [Diplomatics as a special historical discipline]. Voprosy′ istorii, 1, 39–44.

Kashtanov, S. M. (1965). K voprosu ob otmene tarhanov v 1575/76 g. [Revisiting the tarkhan withdrawal in 1575/76 yr.]. In Istoricheskie zapiski. (Vol. 77, pp. 209–235).

Kashtanov, S. M. (1966). Obshhie zhalovanny′e gramoty′ Troice-Sergievu monasty′ryu 1550, 1577 i 1578 gg. na vse votchiny′ (sootnoshenie tekstov) [General grant-charters to the Trinity Lavra of St. Sergius of 1550, 1577 and 1578 yrs. for all the lands (correspondence of texts)]. In Zapiski Otdela rukopisej Gosudarstvennoj biblioteki SSSR im. V. I. Lenina. (Vol. 28, pp. 96–142). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1967). Social’no-politicheskaya istoriya Rossii koncza XV – pervoj poloviny′ XVI v. [Politico-social history of Russia of the late 15th – first half 16th c.]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1968). Cennoe svidetel’stvo o zemskoj reforme serediny′ XVI v. [Valuable evidence on land reform in the middle of the 16th c.]. Sovetskoe arhivovedenie, 5, 49–54.

Kashtanov, S. M., Nazarov, V. D. & Florya, B. N. (1968). Hronologicheskij perechen′ immunitetnyh gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters in the XVI c.]. (Part 3). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1966 god (pp. 197–253). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1969). Diplomaticheskij sostav drevnerusskogo akta [Diplomatic contents of an Old Russian act]. In Vspomogatel′ny′e istoricheskie discipliny′. (Vol. 2, pp. 143–159). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1969). Predmet, zadachi i metody′ diplomatiki [Object, tasks and methods of diplomatics]. In Istochnikovedenie: Teoreticheskie i metodicheskie problemy′ (pp. 134–170). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1970). Feodal′ny′j immunitet v svete marksistsko-leninskogo ucheniya o zemel′noj rente [Feudal immunity in the light of Marxist-Leninist teaching of land rent]. In Aktual′ny′e problemy′ istorii Rossii e′pohi feodalizma (pp. 172–173, 193, 198). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1970). Ocherki russkoj diplomatiki [Essays of Russian diplomatics] (pp. 341–448). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1971). The Centralized State and Feudal Immunities in Russia. The Slavonic and East European Review, 49, 115, 235–254. London.

Kashtanov, S. M. (1972). O procedure zaklyucheniya dogovorov mezhdu Vizantiej i Rus′yu v X v. [On the procedure of concluding treaties between Byzantium and Russia in the 10th c.]. In Feodal′naya Rossiya vo vsemirno-istoricheskom processe (pp. 209–215). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1973). Bogoslovskaya preambula zhalovanny′h gramot [Theological preamble of grant-charters]. In Vspomogatel′ny′e istoricheskie discipliny′. (Vol. 5, pp. 81–107). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1974). Monasty′rskie dokumenty′ o politicheskoj bor′be serediny′ XVI v. [Monastery documents on political struggle in the middle of the 16th c.]. In Arheograficheskij ezhegodnik za 1973 god (pp. 29–42). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1975). Russkie knyazheskie akty′ X–XIV vv. (do 1380 g.) [Russian princely acts of 10th – 14th cc. (till 1380 yr.)]. In Arheograficheskij ezhegodnik za 1974 god (pp. 94–116). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1976). Intitulyaciya russkih knyazheskih aktov X–XIV vv. (Opy′t pervichnoj klassifikacii) [Entitlement of Russian princely acts of the 10th–14th cc. (Attempt of primary classification)]. In Vspomogatel′ny′e istoricheskie discipliny′. (Vol. 8, pp. 69–83). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1979). K izucheniyu formulyara velikoknyazheskih duhovny′h gramot koncza XIV – nachala XVI v. [On studying the forms of grand prince spiritual charters of the late 14th – early 16th c.]. In Vspomogatel′ny′e istoricheskie discipliny′. (Vol. 11, pp. 238–251). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1983). Iz opy′ta aktovoj arheografii [From act archeography experience].In Arheograficheskij ezhegodnik za 1982 god (pp. 52–79). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1985). Sovremenny′e principy′ izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 1). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1983 god (pp. 37–48). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Horoshkevich, A. L. (1985). Metodicheskie rekomendacii po izdaniyu i opisaniyu Litovskoj metriki [Guidelines on publication and description of Lithuanianmetrics]. Vilnyus.

Kashtanov, S. M. (1986). Sovremenny′e principy′ izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 2). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1984 god (pp. 75–87). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1986). Sovremenny′e principy′ izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 3). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1985 god (pp. 52–67). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1987). Sovremenny′e principy′ izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 4). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1986 god (pp. 46–58). Modern.

Kashtanov, S. M. (1988). Russkaya diplomatika [Russian diplomatics]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1988). Sovremenny′e principy′ izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 5). In Arheograficheskij ezhegodnik za 1987 god (pp. 35–44). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1989). Les actes privés et le début du notariat en Russie. In Notariado público y documento privado: de los origenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso International de Diplomatica. (Vol. 2, pp. 927–928). Valencia.

Kashtanov, S. M. (1990). K predy′storii idei “Moskva – tretij Rim” [Prehistory of the idea “Moscow – the third Rome”]. In Obshhestvennoe soznanie, knizhnost′, literatura perioda feodalizma (pp. 262–273). Novosibirsk.

Kashtanov, S. M. (1991). Les chartes des grands-princes et tzars de la Russie aux monastères du Mont Athos (XVIe siècle). In XVIII Mezhdunarodny′j kongress vizantinistov. (Part 1, pp. 498–499). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1993). O vy′razhenii «Ivanovy′m napisaniem» v letopisnom tekste russko-vizantijskogo dogovora 911 g. [About expression “Ivanovym napisaniem” in the annalistic text of the Russian-Byzantine Treaty of 911 yr.]. In Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov′e (pp. 33–34). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1996). Iz istorii russkogo srednevekovogo istochnika: Akty′ X–XVI vv. [From the history of Russian medieval source: Acts of the 10th–16th cc.]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1996). K voprosu o proishozhdenii teksta russko-vizantiiskih dogovorov X v. v sostave Povesti vremenny′h let [Revisiting the origin of the text of Russian-Byzantine treaties of the 10th c. as a part of the Tale of Bygone Years]. In Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov′e (pp. 39–42). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1997). E′volyuciya velikoknyazheskogo i czarskogo titula v gramotah afonskim monasty′ryam XVI v. [Evolution of the grand prince and tsar’s title in the charters to Athos monasteries in the 16th c.]. In Rossiya i hristianskij Vostok. (Iss. 1, pp. 105–134). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1998). Aktovaya arheografiya [Act archaeography]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (2000). O napisanii i udostoverenii knyazheskih aktov [On writing and verification of princely acts]. In Rossijskoe samoderzhavie i byurokratiya (pp. 29–49). Moscow; Novosibirsk.

Kashtanov, S. M. (2001). K istorii russko-grecheskih kul′turny′h svyazej v XVI v. [To the history of Russian-Greek cultural contacts]. In Моsхоviа: Problemy′ vizantiiskoj i novogrecheskoj filologii (pp. 209–218). Moscow.

Kashtanov, S. M. (2006). Dogovor Rossii s Livoniej 1535 g. [Russian-Livonian treaty of 1535 yr.]. In Problemy′ istochnikovedeniya. (Iss. 1 (12), pp. 167–297). Moscow.

Kashtanov, S. M. (2006). K istorii holopstva v XVI v. [On the history of velleinage of the 16th c.]. In Vremena i sud′by′: Sbornik statej v chest’ 75-letiya V. M. Paneyaha (pp. 357–380). St. Petersburg.

Kashtanov, S. M. (2012). Issledovanie o moldavskoj gramote XV veka [Research on Moldavian charter of the 15th century]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (2014). Issledovaniya po istorii knyazheskih kancelyarij srednevekovoj Rusi [Researches on the history of the princely office in the medieval Russia] (pp. 483–638). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Horuzhenko, O. I. (Eds.). (1997). Gramoty′ iz arhiva Moskovskogo Arhangel’skogo sobora [Charters from the archive of the Archangel Michael Cathedral in Moscow]. In Arheograficheskij ezhegodnik za 1997 god (pp. 390–438). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Matveeva, E. E. (Eds.). (2001). Novonajdennaya zhalovannaya gramota Ivana III i Vasiliya III 1504 g. Spasskomu Valaamskomu monasty′ryu [Newly found grant-charter of Ivan III and Vasily III of 1504 yr. to Spassky Valaam Monastery].

Father Onuphrius, Spaso-Valaam Monastery (Afterword). In Arheograficheskij ezhegodnik za 2000 god (pp. 419–447). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Stolyarova, L. V. (Eds.). (2004). Rossiya i grecheskij mir v XVI veke [Russia and Greek world in the 16th century]. (Vol. 1). Moscow.

Kisterev, S. N. (2005). Novoe izdanie dokumentov o Rossii i grecheskom mire v XVI veke [New edition of documents in Russia and Greek world in the 16th century]. In Ocherki feodal'noj Rossii. (Vol. 9, pp. 311–334). Moscow.

Knyazevskaya, O. A., Dem′yanov, V. G. & Lyapon, M. V. (Eds.). (1971). Uspenskij sbornik XII–XIII vv. [Uspensky collection of the 10th–13th cc.] (pp. 26–28). Moscow.

Kubbel′, L. E. (1974). Songajskaya derzhava [Songhai power]. Moscow.

Nikitin, N. I. (1993). Pis′mo v redakciyu: Ob «uslozhnenny′h» i «uproshhennyh′» pravilah izdaniya aktovy′h istochnikov [A letter to the editorial: On “complicated” and “simplified” rules of publishing act sources]. Otechestvenny′e arhivy′, 4, 120–121.

Otdatochny′e knigi Troice-Sergieva monasty′rya 1649–1650 gg. [Returning books of Trinity Lavra of St. Sergius in 1649‑1650 yrs.]. (1953). In Istoricheskij arhiv. (Vol. 8, pp. 198–220).

Pamyatniki russkogo prava [Monuments of Russian law]. (1955). (Vol. 3, pp. 83–150). Moscow; (1956). (Vol. 4, pp. 99–170, 287–289). Moscow; (1959). (Vol. 5, pp. 47–134). Moscow.

RGADA. Fond 64: Snosheniya Rossii s Liflyandiej i E′stlyandiej. Op. 2. № 7. L. 1–2 [Russian state archive of ancient acts. Stock 64: Relations between Russia and Livonia and Esthonia. List 2. № 7. Leaf 1–2.].

Sinicy′na, N. V. (1965). Poslanie Maksima Greka Vasiliyu III ob ustrojstve afonskih monasty′rei (1518–1519 gg.) [Letter of Maximus the Greek to Vasily III about the organization of Athos monasteries]. In Vizantijskij vremennik. (Vol. 26, p. 130).

Sobstvennost’ v Rossii: Srednevekov'e i rannee novoe vremya [Property in Russia: middle ages and early modern period]. (2001). (pp. 7–40). Moscow.

Sokrashhenny′j letopisny′j svod 1493 g. [Brief chronicle of 1493 yr.]. (1962). In Polnoe Sobranie Russkih Letopisej. (Vol. 27, pp. 7–10, 163–298). Moscow.

Sokrashhenny′j letopisny′j svod 1495 g. [Brief chronicle of 1495 yr.]. (1962). In Polnoe Sobranie Russkih Letopisej. (Vol. 27, pp. 10–14, 299–367). Moscow.

Stolyarova, L. V. (2005). Problemy′ istorii feodal′noj Rossii v tvorchestve Sergeya Mihajlovicha Kashtanova [The problems of feudal Russia in works of Sergey Mikhailovich

Kashtanov]. In Ad Fontem=U istochnika: Sbonik statej v chest′ Sergeya Mihajlovicha Kashtanova (pp. 7–77). Moscow.
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/qr.2014.3.073

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


ISSN 2311-911X (Print)
ISSN 2310-757X (Online)

 

BASE Search eLibrary WorldCat