Российский религиозный нонконформизм в конце XIX – первой четверти XX в.: баптисты и евангельские христиане Урала

Elena Glavatskaya, Nadezhda Popova

Аннотация


Рассмотрен феномен российского религиозного нонконформизма на примере истории евангельского движения на Урале, прежде всего баптистов и евангельских христиан, с конца XIX в. до 1929 г. На основании широкого круга исторических источников архивного, личного, устного и печатного генезиса, а также фотодокументов и данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи проанализированы динамика численности и расселение баптистов и евангельских христиан Среднего Урала; определен этнический и гендерный состав представителей этих движений, уровень их грамотности. Кроме того, привлечена информация, полученная в ходе полевых исследований среди членов церкви баптистов Екатеринбурга (полевые материалы из личного архива Н. Ю. Поповой) и архив руководителя общины баптистов г. Екатеринбурга П. Д. Яковлева. Установлено, что развитие евангельского движения на Среднем Урале началось позднее, чем в остальных регионах России, что могло быть следствием особого статуса горнозаводского Урала и высокой концентрации старообрядческих общин – оплота раннего российского религиозного нонконформизма. Екатеринбург стал центром евангельских движений на Урале уже в конце XIX в., а к концу 1920-х гг. в городе существовали активные общины баптистов и евангельских христиан. Евангельское движение динамично развивалось на Урале в том же направлении, что и аналогичные церкви в Европе, привлекая социально активные и мобильные слои городской молодежи и женщин. Авторы предлагают рассматривать евангельские общины как общественные организации, находившиеся в оппозиции официальной религиозности, что способствовало развитию гражданского общества в стране в конце XIX – начале XX в.


Ключевые слова


баптисты и евангельские христиане России; религиозный нонконформизм; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.; протестантизм; Урал; религии в Советской России.

Полный текст:

PDF

Литература


Alexandrov, A. P. (2014). Dolinoyu smertnoy teni : Evangel′skie khristiane i baptisty Bashkirii v 1918–1943 gg. [Evangelical Christians and Baptists of Bashkiria between 1918 and 1943]. 216 p. Birsk, Birsk. fil. Bash. gos. un-ta.

Apanasenok A. V. & Bubnov A. Ju. (2012). K voprosu o prichinakh razvitiya religioznogo nonkonformizma v Rossii vo vtoroy polovine XIX – nachale XX v. [Causes of Religious Non-conformism in the Late 19th – Early 20th Centuries Russia]. In Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta, 4–1(43), pp. 169–171.

Beermann, R. (1968). The Baptists and Soviet Society. In Soviet Studies, Vol. 20, № 1 (Jul.), pp. 67–80.

Belousov, F. (1928). Ural′sky oblastnoy s′′ezd evangel′skikh khristian [Ural Regional Congress of Evangelical Christians]. In Khristianin, 7, p. 56. Bourdeaux, M. (1968). Religious Ferment in Russia : Protestant Opposition to Soviet Religious Policy. L., Macmillan, and N. Y., St. Martin‘s Press.

Bradley, J. (1994). Obshchestvennye organizatsii i formirovanie grazhdanskogo obshchestva v dorevoliutsionnoi Rossii [Voluntary Associations and the Formation of Civil Society in Russia]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/944/896/1217/008_Dzhozef_BREDLI.pdf (mode of access: 23.02.2016).

Cherkaz′yanova, I. V. (n. d.). Religioznye obshchiny mennonitov i baptistov v Zapadnoy Sibiri : Muzey Omskogo Priirtysh′ya [Religious Communities of Mennonites and Baptists in Western Siberia]. URL: http://museum.omskelecom.ru/deutsche_in_sib/BOOK/relig_ob.htm (mode of access: 20.08.2015).

Coleman, H. J. (2005). Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929. Bloomington, Indiana Univ. Press.

GAAOSO. Stock Р–1. L. 2. Dos. 24495, 21553, 16774, 39333.

Denisov, D. N. (2013). Nachal′nyy etap rasprostraneniya baptizma v Orenburgskom krae (1884–1917 gg.) [The Beginning of the Spread of Baptist Belief in Orenburg Region]. In Protestantizm v Orenburgskom krae: istoriya i sovremennost′ (k 245-letiyu obrazovaniya pervoy protestantskoy obshchiny v regione) (pp. 176–197). Orenburg, Universitet.

Glavatskaya, E. M. (2015a). “…V ves’ma izyashchnom, goticheskom stile”: istoriya katolicheskoy traditsii na Srednem Urale do serediny 1930-kh gg. [“…In a Very Elegant Gothic Style”: A History of the Catholic Tradition in the Central Urals from the Late 1600s until the Late 1930s]. In Gosudarstvo, Tserkov’, religiya v Rossii i za rubezhom, 2 (33), pp. 218‒238.

Glavatskaya, E. M. (2015b). Lyuterane Srednego Urala v XVIII – vtoroy polovine XIX v.: instituty, rasselenie, chislennost′ [Lutheran Communities in the 18th – 19th Centuries Urals: Institutions, Distribution, Statistics]. In Izvestiya Ural′skogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki, 2 (139), 112–119.

Glavatskaya E. M., Popova N. Iu. (2014). Pod zvuki Dukhovnogo internatsionala [Reverberations of the Spiritual International]. In Izvestiya Ural′skogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki, 4, pp. 245–248.

LА N. Yu. Popovoy. Stock 3. L. 2. Dos. 1, 4; List 3. Dos.10, 11; Stock 8. L.2. Dos. 3, 4.

LА P. D. Yakovleva. Stock 2. L. 1. Dos. 1; Stock 3. L.2. Dos. 4.

Mironov, B.N. (2009). Razvitie grazhdanskogo obshchestva v Rossii v XIX – nachala XX veka [The Development of Civil Society in the 19th – Early 20th Centuries Russia]. In Obshchestvennye nauki i sovremennost′, 1, pp. 110–126.

Mitrokhin, L. N. (1997). Baptizm: istoriia i sovremennost′ (filosofsko-sotsiologicheskie ocherki) [Baptists: Past and Present (Philosophical and Sociological Essays)]. 480 p. Saint Petersburg, RKhGI.

Morgunov, K. A. (2013). Religioznye organizatsii evangel′skikh khristian i baptistov Orenburgskoy oblasti v sovetsky period [Religious Organisation of Evangelical Christians and Baptists of Orenburg Region in the Soviet Period]. In Protestantizm v Orenburgskom krae: istoriya i sovremennost′ (k 245-letiyu obrazovaniya pervoy protestantskoy obshchiny v regione) (pp. 198–241). Orenburg, Universitet.

Pavlov, P. V. (1917). Politicheskie trebovaniia baptistov [Political Requirements of Baptists]. In Slovo Istiny, 1, p. 3.

Popova, N. Iu. (2014). Istoriia baptistskikh tserkvei Srednego Urala: istochniki i metody issledovaniia [The History of the Middle Urals Baptist Churches: Sources and Methods]. In Dokument. Arkhiv. Istoriia. Sovremennost′ (pp. 204–210). Yekaterinburg, Izdatel′stvo Ural′skogo universiteta.

Potapova, N. V. (2014) Rossyskie baptisty i evangel′skie khristiane: k voprosu o proiskhozhdenii i edinstve denominatsy [Russian Baptists and Evangelical Christians: Their Origins and Unity]. In Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 18, pp. 133–136.

Rybakov, R. V. (2013). Teoreticheskie osnovy izucheniya molodezhnogo nonkonformizma 1920-kh gg. (na primere Sibirskogo regiona) [Theoretical Basis for the Study of Youth’s Non–conformism of the 1920s. (Siberian Region)]. In Youth world politic, 3, pp. 89–93. Shchepkin, I. & Volzhanin, I. (1928). Sektanty na Urale [Sectarians in the Urals]. 44 p. Sverdlovsk, Uralpoligraf.

Thorvaldsen, G. (2015). Ut av statskirken – en oversikt 1865 til 1980 [Leaving the State Church – an Overview 1865 to 1980]. In Historisk tidsskrift, 94, pp. 29–50.

Troinitsky, N. A. (Ed.). (1904). Pervaya vseobshchaya perepis′ naseleniya Rossiyskoy imperii, 1897 g. [The 1st National Census of the Russian Empire, 1897]. (Vol. 31. Permskaya guberniya). 322 p. Saint Petersburg, Izdanie tsentral’nogo statisticheskogo komiteta.

Troinitsky, N. A. (Ed.). (1905). Pervaya vseobshchaya perepis′ naseleniya Rossyskoy imperii 1897 g. : Obshchy svod po Imperii rezul′tatov razrabotki dannykh pervoy vseobshchey perepisi naseleniya, proizvedennoy 28 yanvarya 1897 goda. II [The 1st National Census of the Russian Empire, 1897. The Census Data as Collected on January 28 for the Whole Empire]. Saint Petersburg, Izdanie tsentral’nogo statisticheskogo komiteta.

Zdravomyslov, A. (1912a). Baptisty v Ekaterinburgskoy eparkhii [Baptists in the Yekaterinburg Diocese]. In Ekaterinburgskie eparkhial′nye vedomosti, 21, pp. 480–485.

Zdravomyslov, A. (1912b) Sovremennoe sostoyanie russkogo baptizma [The Current State of Russian Baptists] In Ekaterinburgskie eparkhial′nye vedomosti, 18, pp. 405–411.
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/qr.2016.4.200

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


ISSN 2311-911X (Print)
ISSN 2310-757X (Online)

 

BASE Search eLibrary WorldCat