Cover Image

Investigation of industrial compositions SONKOR as corrosion inhibitors of mild steel in neutral media containing hydrogen sulfide

A. V. Melnikova, F. P. Figilyantov, A. B. Shein

Abstract


Electrochemical and corrosion behavior of mild steel in neutral media containing hydrogen sulfide has been investigated by weight-loss and electrochemical methods and protective effect of industrial compositions SONKOR has been determined. It has been shown that in 3%  NaCl compositions SONKOR have weak protective effect but it increases greatly in presence of hydrogen sulfide in the solution. At concentration of H2S = 0,6 gram per liter maximal protective effect has SONKOR 9801 (85,57%) and SONKOR 9920А (81,97%). Inhibitors SONKOR 9021С (70,82%), 9510А(73,11%) and 9701(67,87%) show less protective effect.

Keywords


electrochemistry; corrosion behavior; SONKOR; hydrogen sulfide

Full Text:

PDF

References


Kim YaR, Tsygankova LE, Kichigin VI. Ingibirovanie korrozii i navodorozhivanie stali v model'nykh plastovykh vodakh. Korroziya: materialy, zashchita [Corrosion: materials, protection]. 2005;8:30-6. Russian.

Rosenfeld IL. Ingibitory korrozii [Corrosion inhibitors]. Moscow: Khimiya; 1978. 300 p. Russian.

Yashina GM, Bobov SS, Smolenskaya EA. Korroziya i zashchita v neftegazovoy promyshlennosti. 1980;8:24. Russian.
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2015.2.3.026

Copyright (c) 2015 A. V. Melnikova, F. P. Figilyantov, A. B. Shein

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice