Copyright (c) 2016 V. V. Tkach, S. C. de Oliveira, R. Ojani, O. V. Elenich, P. I. Yagodynets

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice