Copyright (c) 2017 L. Soliev, M. T. Dzhumaev, B. B. Dzhabborov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo