Cover Image

Conditions for the formation of a non-autonomous phase at the structural deformation of complex vanadium oxides

M. V. Rotermel, T. I. Krasnenko, S. A. Petrova, S. G. Titova

Abstract


A new previously unknown effect of a reversible transition from a single-phase system to a heterophase system containing a non-autonomous phase was observed during thermal and chemical deformations of the Zn2-2xCd2xV2O7 structure.The role of local symmetry in the formation of the non-autonomous phase is shown on the basis of X-ray diffraction studies in situ and a comparative crystal-chemical analysis of the structural deformations of isoform monoclinic solid solutions of zinc and copper pyrovanadates with zero volumetric thermal expansion.

Keywords


non-autonomous phase; volume thermal expansion; M2V2O7

Full Text:

PDF

References


Rossini FD, Prigogine I. Chemical Thermodynamics. Wiley; 1961. 514 p.

Defay R., Prigogine I, Bellemans A. Surface Tension and Absorption. London: Longmans, Green; 1966. 431 p.

Urusov VS, Tauson VL, Akimov VV. Geokhimiya tverdogo tela [Geochemistry of solid state]. Мoscow: GEOS, 1997. 500 p. Russian.

Schegol’kov YuV, Tauson VL, Medvedev VYa, Pochekunina MV, Ivanova LA, Lipko SV. Vzaimodeystvie poverkhnosti elementnogo zolota s flyuidami – klyuch k ponimaniyu mekhanizmov perekondensatsii i mobilizatsii zolota v endogennykh i ekzogennykh usloviyakh. Doklady RAN. 2007;412(6):810–3. Russian.

Lipko SV, Tauson VL, Akimov VV, Zel’berg BI, Knizhnik AV. Povedenie elementov-primesey v poroshkovom alyuminii [Behavior of elements-admixtures in powdered aluminium]. Tsvetnaya Metallurgiya [Non-ferrous Metallurgy]. 2006;4:13–9. Russian.

Tauson VL, Kravtsova RG, Smagunov NV, Spiridonov AM, Grebenschikova VI, Budyak AE. Strukturnoe i poverkhnostno-svyazannoe zoloto v piritakh mestorozhdeniy raznykh geneticheskikh tipov. Doklady RAN. 2006 ;406(6):806–9. Russian.

Tauson VL, Kravtsova RG, Smagunov NV, Spiridonov AM, Grebenshchikova VI, Budyak AE. Structurally and superficially bound gold in pyrite from deposits of different genetic types. Russian Geology and Geophysics. 2014;55(2):273–89. doi:10.1016/j.rgg.2014.01.011

Tomashpolskiy YuYa. Poverkhnostnaya avtosegregatsiya v khimicheskikh soedineniyakh [Superficial auto-segregation in chemical compounds]. Moscow: Nauchnyy Mir, 2013. 208 p. Russian.

Pervov VS, Makhonina EV, Dobrokhotova ZhV, Dubasova VS, Zarvazhnov AYu. Supramolecular model of eutectics: Functional materials based on nonautonomous phases. Inorg Mater. 2009;45(12):1478–83. doi:10.1134/S0020168509120140

Gusarov VV, Malkov AA, Malygin AA, Suvorov SA. Termicheski stimulirovannye transformatsii 2-mernykh neavtonomnykh faz i uplotnenie oksidnykh polikristallicheskikh materialov. Neorganicheskie materialy [Russ J Inorg Chem]. 1995;31(3):346–50. Russian.

Gusarov VV, Suvorov SA. Temperatura plavleniya lokal’no-ravnovesnykh poverkhnostnykh faz v polikristallicheskikh sistemakh na osnove odnoy ob’emnoy fazy [Melting temperatures of locally equilibrated surficial phases in polycrystallic systems based on the single phase]. Zhurnal prikladnoy khimii [Russ J Applied Chem]. 1990;63(8):1689–94. Russian.

Gusarov VV, Suvorov SA. Tolschina 2-mernykh neavtonomnykh faz v lokal’no-ravnovesnykh polikristallicheskikh sistemakh na osnove odnoy ob’emnoy fazy [Thickness of 2D non-autonomous phases in locally equilibrated polycrystallic systems based on the single phase]. Zhurnal prikladnoy khimii [Russ J Applied Chem]. 1993;66(7):1529–34. Russian.

Gusarov V.V. The thermal effect of melting in polycrystalline systems. Thermochim Acta. 1995;256(2):467–72. doi:10.1016/0040-6031(94)01993-Q

Gusarov VV. Statika i dinamika polikristallicheskikh system na osnove tugoplavkikh oksidov [dissertation]. [St. Petersburg]: 1996. Russian.

Uvarov NF, Boldyrev VV. Size effects in chemistry of heterogeneous systems. Russ Chem Rev. 2001;70(4):307–29. doi:10.1070/RC2001v070n04ABEH000638

Pestereva NN, Neiman AYa. Reversibility of electrosurface transfer through eutectic interfaces of MeWO4|WO3 (Me − Ca, Sr, Ba). Russ J Electrochem. 2012;48(11):1070–8. doi:10.1134/S1023193512110134
DOI: https://doi.org/10.15826/chimtech.2018.5.1.06

Copyright (c) 2017 Maria Rotermel, Tatjana Krasnenko, Sofia Petrova, Svetlana Titova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice