Copyright (c) 2018 I.L. Nikonov, D.S. Kopchuk, A.F. Khasanov, A.P. Krinochkin, E. S. Starnovskaya, Ya. K. Shtaiz, M.I Savchuk, O.S. Tanya, G.V. Zyryanov, V.L. Rusinov, O.N. Chupakhin

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo