Copyright (c) 2019 Michael Vayenas, Christos Vaitsis, Georgia Sourkouni, Pavlos K. Pandis, Christos Argirusis

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo