Copyright (c) 2020 Anastasiya A. Levina, Nadezhda O. Tadevosyan, Sofya A. Petrova, Elena S. Buyanova, Mariya V. Morozova

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo