Copyright (c) 2020 Savchuk MI, Starnovskaya ES, Shtaitz YK, Krinochkin AP, Kopchuk DS, Santra S, Rahman M, Zyryanov GV, Rusinov VL, Chupakhin ON

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)