Copyright (c) 2020 Savchuk MI, Starnovskaya ES, Shtaitz YK, Krinochkin AP, Kopchuk DS, Santra S, Rahman M, Zyryanov GV, Rusinov VL, Chupakhin ON

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo