Copyright (c) 2020 Yurii Azev, Olga Koptyaeva, Oleg Eltsov, Yuliya Yakovleva, Tatyana Pospelova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice