Copyright (c) 2020 Krinochkin A.P., Savchuk M.I., Starnovskaya E.S., Shtaitz Y.K., Kopchuk D.S., Nikonov I.L., Kovalev I.S., Zyryanov G.V., Rusinov V.L., Chupakhin O.N.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo