Copyright (c) 2020 L. N. Maskaeva, A. D. Kutyavina, A. V. Pozdin, B. N. Miroshnikov, I. N. Miroshnikova, V. F. Markov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo