Copyright (c) 2020 Korchun A.V., Evshchik E.Yu., Baskakov S.A., Bushkova O.V., Dobrovolsky Y.A.

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo