Copyright (c) 2020 Korchun A.V., Evshchik E.Yu., Baskakov S.A., Bushkova O.V., Dobrovolsky Y.A.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)