Copyright (c) 2021 Salima Salimovna Khizrieva, Elena Vladimirovna Vetrova, Sergey Nikolaevich Borisenko, Elena Vladimirovna Maksimenko, Nikolay Ivanovich Borisenko

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo