Copyright (c) 2021 A. D. Kutyavina, L. N. Maskaeva, V. I. Voronin, I. A. Anokhina, V. F. Markov

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo