Copyright (c) 2022 Lyubov A. Kokorina, Yana V. Chernyavskaya, Tatiana P. Denisova, Elena V. Simonova, Alexander P. Safronov, Galina V. Kurlyandskaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice