Copyright (c) 2022 Kseniya V. Mishchenko, Maria A. Kirsanova, Arseny B. Slobodyuk, Anna A. Krinitsyna, Nina V. Kosova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2024
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice