Copyright (c) 2022 Evgeniya Maraeva, Dmitriy Radaykin, Anton Bobkov, Nikita Permiakov, Vasily Matveev, Alexander Maximov, Vyacheslav Moshnikov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)
Copyright Notice