Copyright (c) 2014 N. A. Forostyanaya, A. O. Polepishina, V. F. Markov, L. N. Maskaeva

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo