Author Details

Kedruk, Y. Y., Satbayev University, Almaty, Kazakhstan