Evaluation of the Current State of Aquatic Ecosystems and the Problems of the Protection of Biological Resources during Development of Kruzenshternskoye GCF

Vladimir D. Bogdanov, Leonid N. Stepanov, Elena N. Bogdanova, Irina P. Melnichenko, Margarita I. Yarushina

Abstract


The results of studies of the current state of freshwater ecosystems and their biotic components in the western part of the Yamal Peninsula are presented in the article. Based on the evaluation of the structure of communities of phytoplankton, zooplankton, benthos, and whitefishes, the range of problems related to the protection of biological resources during the development of the Kruzenshternskoye gas field is defined. The data on species composition and quantitative indicators of hydrobionts of different types of waterbodies and watercourses in the lower reaches of the Mordyyakha and Naduyyakha Rivers basins is the basis for environmental monitoring of water objects during development and exploitation of the Kruzenshternskoye gas field.

Estimation of the fish fauna state and their food base in the territory of the Kruzenshternskoye GCF according to the monitoring program is present. The river delta zones are the most important feeding areas of the salmonid and whitefishes valuable fish species in the territory of Kruzenshternskoye GCF. In cases where water bodies and watercourses are not completely demolished for the construction of GCF facilities, changes of quantitative and qualitative characteristics of communities of hydrobionts after the end of operations are reversible. River ecosystems are restored within a shorter period of time in comparison to lacustrine ones.

Proposals for the protection of fisheries resources and monitoring of aquatic ecosystems on the basis of comprehensive studies are reported. Recommendations on reducing the anthropogenic impact on aquatic ecosystems in the development period are present. The results of the investigation were used in the development of the environmental protection part of the Kruzenshternskoye deposit project. Anthropogenic disturbances present now on the gas deposit territory of Kruzenshternskoye does not influence the aquatic ecosystems.


Keywords


Kruzenshternskoye gas condensate field; aquatic ecosystems; zooplankton; phytoplankton; zoobenthos; ichthyofauna; whitefishes; human impact

Full Text:

PDF

References


Monitoring bioty poluostrova Yamal v svyazi s razvitiem obektov dobychi i transportirovki gaza [Monitoring of the biota of the Yamal Peninsula in connection with the development of gas production and transportation of gas]. (1997), Ekaterinburg: Aerokosmoekologiya Publ., 191.

Atlas Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Atlas of the Yamalo-Nenets Autonomous Area]. (2004). Omsk: Omskaya kartograficheskaya fabrika Publ., 303.

Bioraznoobrazie ekosistem Polyarnogo Urala [Biodiversity of ecosystems of the Polar Ural region]. (2007). Syktyvkar: Komi NTs UrO RAN Publ., 252.

Bioresursy vodnykh ekosistem Polyarnogo Urala [Bioresources of water ecosystems of the Polar Ural region]. (2004). Ekaterinburg: UB RAS Publ, 167.

Valeyeva, E. I. (1995). Vodnyye ekosistemy [Water ecosystems]. Prirodnaya sreda Yamala [Environment of Yamal]. Tyumen: IPOS SO RAN Publ., 1, 10-21.

Genkal, S. I. & Yarushina, M. I. (2014). Bacillariophyta vodnykh ekosistem arkticheskikh tundr zapadnogo Yamala. Basseyn r. Kharasaveyyakha [Bacillariophyta of water ecosystems of the Arctic tundra of the western Yamal. Basin of the Harasaveyakh river]. Algologiya [Algology], 2, 195-208.

Naumenko, Yu. V. & Semyonova, L. A. (1996). K izucheniyu vodorosley nekotorykh vodoyomov poluostrova Yamal. Zapadnaya Sibir [New studies of algae in some water bodies of the Yamal Peninsula. Western Siberia]. Novosti sistematiki nizshikh rasteniy [News of systematization of the lowest plants]. St. Petersburg: Nauka Publ, 31, 46-52.

Yarushina, M. I. (1995). Fitoplankton vodoyomov basseyna r. Mordy-Yakhi [Phytoplankton of reservoirs of the basin of the Mordy-Yakhi river]. Sovremennoye sostoyanie rastitelnogo i zhivotnogo mira poluostrova Yamal [The current state of the flora and fauna of the Yamal Peninsula]. Ekaterinburg: Nauka Publ., 37-40.

Vereshchagin, G. Yu. (1913). Plankton vodoyomov poluostrova Yamal [Plankton of reservoirs of the Yamal Peninsula]. Yezhegodnik Zoologicheskogo muzeya Imperatorskoy Akademii nauk [Year-book of the Zoological museum of Imperial Academy of Sciences]. St. Petersburg, 18(2), 169-220.

Voronkov, N. V. (1911). Plankton vodoyomov poluostrova Yamal [Plankton of the water reservoirs of the Yamal Peninsula]. Ezhegodnik Zoologicheskogo muzeya Imperatorskoy Akademii nauk [Year-book of the Zoological museum of Imperial Academy of Sciences]. St. Petersburg, 16(2), 180-214.

Bogdanov, V. D., Bogdanova, E. N., Goskova, O. A. & Melnichenko, I. P. (2000). ikhtiologicheskikh i gidrobiologicheskikh issledovaniy na Yamale [Retrospective ichthyological and hydrobiological studies in Yamal]. Ekaterinburg, 88.

Bogdanova, E. N. (2006). K izucheniyu zooplanktona Yamala. Zooplankton r. Naduyyakhi – sredniy Yamal [New studies of zooplankton in Yamal. Zooplankton of the Naduyyakha River – middle Yamal]. Nauchnyy vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [The scientific bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Area], 6(43), Pt.1, 67-75.

Bogdanova, E. N. (2009). K izucheniyu zooplanktona Yamala. Zooplankton basseyna r. Kharasaveyyakhi, sredniy Yamal [New studies of zooplankton in Yamal. Zooplankton of the Kharasaveyakha river basin, middle Yamal]. Nauchnyy vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [The scientific bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Area], 1(63), 9-18.

Bogdanov, V. D., Bogdanova, E. N., Melnichenko, I. P., Stepanov, L. N. & Yarushina, M. I. (2012). Problemy okhrany bioresursov pri obustroystve Bovanenkovskogo gazokondensatnogo mestorozhdeniya [Problems of biological resources during the Bovanenkovo gas condensate field development]. Ekonomika regiona [Economy of region], 4(32), 68-79.

Sharapova, T. A. & Abdullina, G. Kh. (2004). K izucheniyu vodnykh bespozvonochnykh yuzhnykh tundr Zapadnoy Sibiri [New studies of aquatic invertebrates in the southern tundra of Western Siberia]. Vestnik ekologii, lesovedeniya i landshaftovedeniya [Bulletin of ecology, forest science and landscape science], 5, 97-115.

Pidgayko, M. L., Aleksandrov, B. M., Ioffe, Ts. I. et al. (1968). Kratkaya biologo-produktsionnaya kharakteristika vodoyomov severo-zapada SSSR [Brief biological and production characteristics of the waters bodies of the northwest of the USSR]. Izvestiya GosNIORKh [Bulletin of the State Research Institute of Lake and River Fisheries], 67, 205-228.

Stepanov, L. N. (2008). Zoobentos vodoyomov i vodotokov Srednego Yamala. Basseyn Baydaratskoy guby [Zoobenthos of reservoirs and water currents of the Middle Yamal. Basin of Baidarata Bay]. Nauchnyy vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Scientific bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Area], 8(60), 60-75.

Stepanov, L. N. (2014). Zoobentos malykh rek arkticheskikh tundr Yamala [Zoobenthos of the small rivers of the Arctic tundra of Yamal]. Ekosistemy malykh rek. Bioraznoobrazie, ekologiya, okhrana [Ecosystems of the small rivers. Biodiversity, ecology, protection]. Yaroslavl: Filigran Publ., Vol. II, 359-361.

Bogdanov, V. D. & Melnichenko, I. P. (1995). Promyslovyye ryby nizovyev r. Mordy-Yakhi [Food fishes of lower reaches of the Mordy-Yakha river]. Sovremennoe sostoyanie rastitelnogo i zhivotnogo mira poluostrova Yamal [Current state of a plant and animal life of the Yamal Peninsula]. Ekaterinburg: Nauka Publ., 55-67.

Kizhevatov, Ya. A. & Kizhevatova A. A. (2006). Ikhtiofauna maloizuchennykh vodoyomov i vodotokov Srednego Yamala [Fish fauna of the low-studied reservoirs and water currents of the Middle Yamal]. Nauchnyy vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Scientific bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Area], 6(43), Pt. 2, 28-36.

Melnichenko, I. P. & Gavrilov, A. L. (2007). Sovremennoye sostoyanie ikhtiofauny r. Naduyyakhi. Poluostrov Yamal [Current state of a fish fauna of the Naduyakha river. Yamal Peninsula]. Nauchnyy vestnik Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Scientific bulletin of the Yamalo-Nenets Autonomous Area], 2(46), 61-68.

Melnichenko, I. P. & Bogdanov, V. D. (2008). Otsenka izmeneniya rybnogo naseleniya vodoyomov i vodotokov polyarnoy chasti Urala i Zapadnogo Yamala [Assessment of changes in the fish population of water bodies and watercourses of the Polar Urals and Western Yamal]. Agrarnyy vestnik Urala [Agrarian bulletin of the Ural region], 10, 85-87.

Shubina, V. N. (2006). Bentos lososevykh rek Urala i Timmana [Benthos of the salmon Ural and Timman rivers]. St. Petersburg: Nauka Publ., 401.

Levesque, L. M & Dube, M. G. (2007). Review of the effects of in-stream pipeline crossing construction on aquatic ecosystems and examination of Canadian methodologies for impact assessment. Environmental Monitoring and Assessment, 132(1-3), 395-409.

Hartmann, G. F., Scrivener, J. C. & Miles, M. J. (1996). Impacts of logging in Carnation Creek, a high-energy coastal stream in British Columbia, and their implication for restoring fish habitat. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 53 (Suppl. 1), 237-251.

Quinn, J. M., Davies-Colley, R. J., Hickey, C. W., Vickers, M. L. & Ryan, P. A. (1992). Effects of clay discharges on streams. 2. Benthic invertebrates. Hydrobiologia, 248(3), 235-247.

Sidle, R. C. & Sharpley A. N. (1991). Cumulative effects of land management on soil and water resources: an overview. Journal of Environmental Quality, 20(1), 1-3.

Sutherland, A. B., Meyer, J. L. & Gardiner, E. P. (2002). Effects of land cover on sediments regime and fish assemblage structure in four southern Appalachian streams. Freshwater Biology, 47(9), 1791-180.

Wagener, S. M. & LaPerriere, J. D. (1985). Effects of placer mining on the invertebrate communities of interior Alaska streams. Freshwater Invertebrate Biology, 4(4), 208-214.

Gusev, A .G. (1975). Okhrana rybokhozyaystvennykh vodoyomov ot zagryazneniya [Protection of fishery reservoirs from pollution]. Moscow: Pishchevaya promyshlennost Publ., 367.

Vliyanie gidromekhanizirovannykh rabot na rybokhozyaystvennye vodoemy [Influence of the hydromechanized works on fishery reservoirs]. (1986). . nauchn. trudov GosNIORKh [Collection of research papers of State Research Institute of Lake and River Fisheries]. Leningrad, 255, 183.

Chebanova, V. V. (2009). Bentos lososevykh rek Kamchatki [Benthos of the salmon Kamchatka rivers]. Moscow: VNIRO Publ., 172.

Robertson, M. J., Scruton, D. A., Gregory, R. S. & Clarke, K. D. (2006). Effect of suspended sediment on freshwater fish and fish

habitat. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, 2644, 37.

Weber, P. K. (1986). Downstream Effects of Placer Mining in the Birch Creek Basin. Alaska Technical Report, 86(7), 21.

Yu, X., Wang, G., Zou, Y., Wang, Q., Zhao, Z. & Lu, X. (2010). Effects of Pipeline Construction on Wetland Ecosystems: Russia– China Oil Pipeline Project (Mohe-Daqing Section). Ambio, 39(5-6), 447-450.

Labay, V. S. & Rogotnev, M. G. (2008). Bystraya reaktsiya makrobentosa rek ostrova Sakhalin na kratkovremennoe tekhnogennoe vozdeystvie [Quick response of macrobenthos of Sakhalin rivers in the short-term technological impact]. Chteniya pamyati Vladimira Yakovlevicha Levanidova [Readings in memory of Vladimir Yakovlevich Levanidov]. Vladivostok, 4, 56-65.

Bond, N. R. & Downes, B. J. (2003). The independent and interactive effects of fine sediment and flow on benthic invertebrate communities characteristic of small upland streams. Freshwater Biology, 48(3), 455-465.

Ciesielka, I. K. & Bailey, R. C. (2001). Scale-specific effects of sediment burial on benthic macroinvertebrate communities. Journal of Freshwater Ecology, 16(1), 73-81.

Kury, D. & Zschokke, S. (2000). Short-term consequences of river restoration on macroinvertebrate communities. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Allgemeine und Angewandte Entomologie, 12(1-6), 237-240.

Tsui, P. T. P. & McCart, P. J. (1981). Effects of stream-crossings by a pipeline on the benthic macroinvertebrate communities of a small mountain stream. Hydrobiologia, 79(1), 271-276.

Young, R. J. & Mackie, G. L. (1991). Effect of oil pipeline construction on the benthic invertebrate community structure of Hodgson Creek, Northwest Territories. Canadian Journal of Zoology, 69(8), 2154-2160.

Sarakhova, M. A., Yakimov, A. V., Shapovalov, M. I., Zakureev, A. Z., Lvov, V. D., Kataev, S. V., Cherchesova, S. K. & Yefimova, T. M. (2013). Otsenka ekologicheskogo i ekonomicheskogo riskov pri provedenii rusloregulirovochnykh i beregoukrepitel'nykh rabot na gornykh rekakh severnykh sklonov Tsentralnogo Kavkaza [Assessment of environmental and economic risks in channel regulation and shore protection works in the mountain rivers of the northern slopes of the Central Caucasus]. Vestnik AGU [Bulletin of the Adygei State University], 4(125), 95-102.

Bugbee, S. L. & Walter, C. M. (1973). The response of macroinvertebrates to gasoline pollution in a mountain stream. Prevention and

control of oil spills. Proceedings joint conf. on prevention and control of oil spills. Washington, 725-731.

Pontasch, K. W. & Brusven, M. A. (1988). Macroinvertebrate response to a gasoline spill in Wolf Lodge Creek, Idaho, USA. Archiv

Fuer Hydrobiologie, 113(1), 41-60.
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2015.3.014

Copyright (c) 2018 Vladimir D. Bogdanov, Leonid N. Stepanov, Elena N. Bogdanova, Irina P. Melnichenko, Margarita I. Yarushina

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731