Empirical analysis of the integration activity of business structures in the regions of Russia

Maria G. Karelina

Abstract


The article investigates the integration activity of business structures in the regions of Russia. A wide variety of approaches to study the problems and prospects of economic integration and the current dispute on the role of integration processes in the regional economic development determined the complexity in the review of the concepts «integration» and «integration activities» in order to form objective conditions to analyse the integration activity of business structures in the Russian regions.

The monitoring of the current legal system of the Russian Federation carried out in the area of statistics and compiling statistical databases on mergers and acquisitions showed the absence of formal executive authority dealing with the compiling collections of information on the integration activity at the regional level. In this connection, the data of Russian information and analytical agencies made the information base of the research. As research tools, we used methods of the analysis of structural changes, methods of the analysis of economic differentiation and concentration, methods of non-parametric statistics.

The article shows the close relationship between the social and economic development of the subjects of Russia and integrated business structures functioning on its territory. An investigation of the integration activity structure and dynamics in the subjects of the Russian Federation based on statistical data for the period from 2003 to 2012 has revealed the increasing heterogeneity of the integration activity of business structures in the regions of Russia. The hypothesis of a substantial divergence of the mergers and acquisitions of corporate structures in Russian regions has been confirmed by high values of the Gini coefficient, the Herfindahl index and the decile coefficient of differentiation.

The research results are of practical importance, since they can be used to improve the existing federal programs aimed at evening-out disproportions in the social and economic development of Russian regions. The qualitative infrastructure formation of the merger and acquisition market and the development of regional policies in order to increase the competitiveness of Russian regions can be possible on the basis of the analysis presented.


Keywords


integration activity; information base; region; mergers and acquisitions; structural changes

Full Text:

PDF

References


Yendovitskiy, D. A. & Soboleva, D. E. (2008). Ekonomicheskiy analiz sliyaniy/pogloshcheniy kompaniy [Economic analysis of mergers and acquisitions of enterprises]. Moscow: KNORUS Publ., 448.

Lubatkin, M. H. (1983). Mergers and the performance of the acquiring firm. Academy of Management Review, 8(2), 218–225.

Bersenev, V. L., Vazhenin, S. G., Tatarkin, A. I. et al. (2003). Instituty ekonomicheskoy integratsii [Institutions of economic integration]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN Publ., 70.

Glebova, I. S. & Rodnyanskiy, D. V. (2013). Integratsionnyye protsessy kak faktor sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Integration processes as a factor of social and economic development of the region.]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 1, 284–289.

Tyutyk, O. V. (2008). Model regionalnogo rynka sliyaniya i pogloshcheniya. Osobennosti transformatsii otnosheniy sobstvennosti i effektivnost regionalnoy ekonomicheskoy sistemy. Na primere Permskogo kraya [Model of the regional merger and acquisition market. Transformation features of ownership relations and the effectiveness of the regional economic system. In terms of Perm region]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im. V. I. Vernadskogo [Problems of contemporary science and practice. Vernadsky University], 3(13), 241–245.

Polikarpova, M. G. (2010). Formirovanie informatsionnoy bazy integratsionnogo analiza v tselyakh povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki RF [Data base formation of integration analysis in order to improve the competitiveness of the Russian economy]. Vestnik UGTU-UPI [Bulletin of USTU], 4, 62–72.

Polikarpova, M. G. (2011). Sliyaniya i pogloshcheniya v rossiyskikh regionakh. Problemy izmereniya i opyt empiricheskikh issledovaniy [Mergers and acquisitions in the Russian regions. Problems of measurement and experience of empirical research]. Voprosy statistiki [Questions of statistics], 11, 58–64.

Kuznetsova, O. V., Kuznetsov, A. V., Turovskiy, R. F. & Chetverikova, A. S. (2013). Investitsionnyye strategii krupnogo biznesa i ekonomika regionov [Investment strategies of big business and economy of the regions]. In: O. V. Kuznetsova (Ed.), 3rd ed. Moscow: Librikom Publ., 440.

Shmoylova, R. A., Minashkin, V. et al. (2003). Teoriya statistiki [Theory of statistics]. Moscow: Finansy i statistika [Series: Finance and statistics], 656.

Changqi, W. & Ningling, X. (2010). Determinants of Cross-Border Merger & Acquisition Performance of Chinese Enterprises. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 6896–6905.

Yan, L. & Ming, L. (2011). The Analysis on Non-Economic Influencing Factors in Transnational Mergers Made by Chinese Energy Firms Based on ESP Paradigm. Energy Procedia, 5, 69–73.

Musatova, M. M. (2013). Osnovnyye trendy razvitiya integratsionnykh protsessov v sovremennykh usloviyakh [The main trends in the development of integration processes in the contemporary world]. Novosibirsk: Novosibirskiy gosudarstvennyy universitet Publ., 131.

Dorfman, R. (1979). A formula for the Gini coefficient. The Review of Economics and Statistics, 1, 146–149.

Litvinov, V. A. (1999). Kontsentratsiya i differentsiatsiya denezhnykh dokhodov po gruppam naseleniya Rossiyskoy Federatsii [Concentration and differentiation of cash income for the populations of the Russian Federation]. Ekonomicheskiy zhurnal VShE [HSE Economic Journal], 2, 226–237.

Calkinst, S. (1983). The New Merger Guidelines and the Herfindahl-Hirschman Index. California Law Review, 71, 402–429.

Yeliseyeva, I. I., Yegorova, I. I. et al. (2004). Statistika [Statistics]. Moscow: TK Velbi Publ., Prospekt Publ., 448.

Chernykh, A. A. (2011). Strukturnaya politika v korporativnom sektore promyshlennosti regiona [Structural policy in the corporate sector of industry in the region]. Predprinimatelstvo [Entrepreneurship], 6, 58–62.

Haan, J. & Sturn, J-E. (2002). On the Relationship Between Economic Freedom and Economic Growth. European Journal of Political Economy, 16, 215–241.

Pleshchenko, V. I. (2013). Obrazovanie konsolidirovannykh grupp nalogoplatelshchikov metallurgicheskimi korporatsiyami v sovremennoy Rossii [The formation of consolidated groups of taxpayers by metallurgical corporations in modern Russia]. Chyornaya metallurgiya [Iron and steel industry], 4(1360), 102–105.
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2015.4.020

Copyright (c) 2018 Maria G. Karelina

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731