Introduction of open e-learning system as a factor of regional development

Tatiana Yu. Bystrova, Viola A. Larionova, Michael Osborne, Anatoly M. Platonov

Abstract


The article analyses the economic and socio-cultural premises for introducing the open e-learning in the universities of the Ural region, as well as the potential economic effect of this type of educational activity. The article strives to prove a regular pattern of the universities’ transition to e-learning, also in connection with the changes of the educational paradigm and the nature of the educational system management. The hypothesis of the paper is connected with bringing the economic dimension to a humanitarian concept of e-learning, which becomes more and more widespread.

The methodology of the article is based on the recognition of the fact that the macroeconomic processes in the information society and the processes occurring in a particular industry—higher education—are of isomorphic nature. On the basis of the analysis of global experience and basic theoretical approaches to e-learning, including the Lifelong Learning concept, the authors make a conclusion of the progressive growth of interest in different countries and regions. The e-learning is treated primarily as a tool to improve quality and efficiency of the educational process. The accuracy of understanding functions and peculiarities of e-learning allows one to determine a positive economic effect of its application for the university, the region, and the employers.

The article shows organisational mechanisms and nancial model of implementing e-learning in the Ural Federal University. The description is made of the cost options for open-type e-learning course development, investment parameters for their establishment, as well as costs of implementing educational programmes with the application of e-learning. The analysis of the activities of Ural Federal University on implementing e-learning gives the opportunity to further imagine the effect from the introduction of e-learning in other universities in the region.

The results of the research may be applied in the institutions of secondary and higher education to help make decisions concerning the volume and form of the e-learning system.


Keywords


information society; educational paradigm; regional development; lifelong learning; e-learning; open e-learning; educational resources; massive open online course; nancial model; economic efect

Full Text:

PDF

References


Galperin, P. Ya. (1977). Psikhologiya myshleniya i uchenie o poetapnom formirovanii umstvennykh deystviy. Khrestomatiya po psikhologii [Psychology of thinking and ideas on gradual development of intellectual actions]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 425.

Kondakov, A. M. (2005). Obrazovanie kak resurs razvitiya lichnosti, obshchestva i gosudarstva: dis. ... d-ra ped. nauk [Education as a resource for the development of personality, society and state: doctoral thesis of the doctor of pedagogy]. Moscow, 322.

Kosenkova, M. V. & Chernova, E. S. (2011). Issledovanie sistemy obrazovaniya regiona pri pomoshchi matematicheskogo modelirovaniya v kontekste ustoychivogo razvitiya [Study of the educational system in the region with the help of mathematical modelling in the context of sustainable development]. Vestnik KemGU [Bulletin of the Kemerovo State University], 3 (47), 69–76.

Nalivayko, N. V., Panarin, V. I. & Parshikov, V. I. (2010). Globalnyye i regionalnyye tendentsii razvitiya otechestvennogo obrazovaniya. Sotsialno-filosofskiy analiz [Global and regional trends in the development of national education. Socio-philosophical analysis]. Novosibirsk: SO RAN Publ., 298.

Chernykh, S. I (2012). Izmenenie obrazovatelnogo prostranstva v informatsionnuyu epokhu: sotsialno-filosofskiy analiz: avtoref. … d-ra filos. nauk [Changing the educational space in the information age: a socio-philosophical analysis: published summery of doctoral thesis]. Novosibirsk: NGTU Publ., 43.

Kurnosova, S. A. (2012). Pedagogicheskiy dizayn. Eksplitsirovanie ponyatiya [Pedagogical design. Explicating the concept]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya [International journal of experimental education], 8, 36–42. Retrieved from: www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=3030 (date of access: 24.06.2015).

Animitsa, E. G., Bochko, V. S. & Sukhikh, V. A. (2007). Region kak osobaya forma sotsialno-ekonomicheskogo prostranstva [Region as a special form of socio-economic space]. Region v novoy paradigme prostranstvennoy organizatsii Rossii [Region in a new paradigm of spatial organization in Russia]. Moscow: Ekonomika Publ.

Kastels, M. (2000). Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura [The information age: economy, society and culture]. Moscow: GU VShE Publ., 608.

Bauman, Z. (2008). Tekuchaya sovremennost [Liquid modernity]. Transl. from English under supervision of Yu. V. Asochakov. St. Petersburg, 240.

Burkov, A. V. (2009). Metodologiya ekonomiko-statisticheskoy otsenki i modelirovaniya kachestva vysshego obrazovaniya s uchyotom kriteriya zanyatosti: dis. ... d-ra ekon. nauk [Methodology of economic-statistical evaluation and modelling of higher education quality, with the account of the employment criterion: doctoral thesis of the Doctor of Econ. Sciences]. Samara, 366.

Gamukin, V. V. (2014). Ekonomika vysshego obrazovaniya: prostranstvo riskov i ugroz [Economics of higher education: space of risks and threats]. Vyssheye obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 5, 23–33.

Serikov, V. V. (2008). Obuchenie kak vid pedagogicheskoy deyatelnosti: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Education as a pedagogical activity: manual for university students]. Moscow: Akademiya Publ., 256.

Belaya kniga «Elektronnoye obuchenie v Rossii» [White Book "E-learning in Russia"]. In: Tikhomirova N. V. et al. (Eds). Moscow: Minobrnauki Publ., 137.

Longworth, N. & Osborne, M. (2010). Six Ages towards a Learning Region — a Retrospective. European Journal of Education, 45(3), 368–401.

Kolb, A. Y. & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning & Education, 4(2). 193–212.

Basovskiy, A. E. & Panin, V. A. (2013). Problema bezubytochnosti obrazovatelnykh uchrezhdeniy [Break-even issue of educational institutions]. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [Proceedings of the Tula State University. Economic and legal sciences], 3/11, 12–19.

Belyakov, S. A. (Ed.). Sistema finansirovaniya obrazovaniya: analiz effektivnosti [Education financing system: analysis of efficiency]. Moscow: Tekhnopechat Publ., 182.

Temkin, I. O. & Leontyeva, A. V. (2011). Metodika otsenki vysshego professionalnogo obrazovaniya s ispolzovaniem metodov multiagentnogo modelirovaniya [Methodology of assessing higher professional education by using the methods of multiagent modelling]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten «Informatizatsiya i upravlenie». OV 6 [Mining information-analytical bulletin "computerization and management". OV. 6]. Moscow: Gornaya kniga Publ., 295–301.
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2015.4.021

Copyright (c) 2018 Tatiana Yu. Bystrova, Viola A. Larionova, Michael Osborne, Anatoly M. Platonov

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731