Development of a methodology for the economic assessment of managerial decisions as a factor of increased economic security

Olga A. Romanova, Vladimir Ye. Strovsky

Abstract


The article notes that the emergence of such a phenomenon as the interdependence of security and development, the so-called security-development nexus, becomes a determinant during the development of strategic documents at all hierarchical levels.

It gives relevance to the search for methodological solutions that would on a strategic level take into account any potential threats to economic security, and on a tactical level provide for pragmatic actions that are not in conflict with the strategic development vector of business entities. The authors identify the instability factors that pose a real threat to economic security. They substantiate the expediency of forming a new model of the national economy development with a focal point on new industrialization. The article factors in the most important trends in the development of the global economy that determine the strategic vector of enhancing the economic security in Russia. It is ascertained that in the conditions of new industrialization, the intellectual core of the high-tech economy sector is formed by convergent technologies (NBICS technologies). The authors offer a methodological approach to the economic assessment of managerial decisions in the context of uncertainty. They also identify methodological principles that must be taken into account in developing a modern methodology for the economic assessment of business decisions. The principles include forming a preferred reality, or the so-called “vision of the future,” the priority of network solutions as the basis for the formation of new markets; mass customization and individualization of demands, principal changes in the profile of competences that ensure competitiveness on the labor market, use of the ideology of inclusive development and impact investment that creates common values. The proposed methodology is based on the optimum combination of traditional methods used for the economic assessment of managerial decisions with the method of real options and reflexive assessments with regard to entropy as a measure of uncertainty. The proposed methodological approach has been tested in respect of the Ural mining and metallurgical complex.


Keywords


economic security; economic assessment in the context of uncertainty; reflexive approach and regard for entropy in the assessment of managerial decisions; new industrialization; convergent technologies; methodology; real options

Full Text:

PDF

References


Spear, J. & Williams, P. (2010). Security and development in Global Politics: A Critical Comparison. Wash, DC: George-town University Press, 352.

Kokoshin, A. & Bartenev, V. (2015). Problemy vzaimozavisimosti bezopasnosti i razvitiya v strategicheskom planirovanii v Rossiyskoy Federatsii. Ot tselepolaganiya k prognozirovaniyu [Problems of security and development interdependence in Russia's strategic planning. From goal setting to forecasting]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 6, 6–17.

Kuklin, A. A., Bystray, G. P., Okhotnikov, S. A. & Vasilyeva, E. V. (2015). Ekonomicheskaya tomografiya: vozmozhnost predvidet i reagirovat na sotsialno-ekonomicheskie krizisy [Economic tomography: ability to foresee and respond to social and economic crises]. Ekonomika regiona [Economy of region], 4(44), 40–54.

Martin, G. P. & Shumani, Kh. (2001). Zapadnya globalizatsii: ataka na protsvetanie i demokratiyu: per s nem [The global trap: globalization and the assault on prosperity and democracy: transl. From Germ.]. Moscow: Alpina Publ., 335.

Fridman, D. (2010). Sleduyushchie 100 let. Prognoz sobytiy XXI veka [The next 100 years. A forecast for the 21st century]. Moscow: Eksmo Publ., 336.

Hiatt, S. Igry ekonomicheskikh ubiyts [Games of economic killers]. 2d revised ed. Moscow: Pretekst Publ., 447.

Yakovenko, D. (2016). Izvestnyy bankir i selskiy vrach [Known banker and country doctor]. Ekspert [Expert], 9 (February 26 — March 6), 13–17.

Kamenetskiy, M. I. & Yaskova, N. Yu. (2015). Administrativnyy resurs kak faktor povysheniya effektivnosti sistemy gosudarstvennogo upravleniya [Administrative resource as a factor of improving the system of public administration]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 2, 33–42.

Peregudov, S. P. (2003). Korporatsii, obshchestvo, gosudarstvo. Evolyutsiya otnosheniy [Corporations, society, and state. Evolution of relationships]. Moscow: Nauka Publ., 352.

Kichik, K. V. (2012). Gosudarstvennyy (munitsipalnyy) zakaz Rossii. Pravovyye problemy formirovaniya, razmeshcheniya i ispolneniya [State (municipal) order of russia. Legal problems of formation, placing, and execution]. Moscow: Yustitsinform Publ.

Mikulskiy, K. (2016). Sistemnyye riski rossiyskogo obshchestva [System risks of the Russian society]. Obshchestvo i ekonomika [Society and economics], 1, 4–7.

Gubanov, S. (2012). Derzhavnyy proryv. Neoindustrializatsiya Rossii i vertikalnaya integratsiya [Power breakthrough. Neoindustrialization of Russia and vertical integration]. Moscow: Knizhnyy Mir Publ., 224. (Sverkhderzhava).

Amitai Etzioni Reindustrialization Of America. (1983). Review of Policy Research, 5, 677–694. Retrieved from: http://ideas.repec.org/a/bla/revpol/v2y1983i4p677–694.html (date of access: 14.08.2015).

Bukhvalov, N. Yu. (2016). Inklyuzivnoye razvitie v ramkakh sovremennoy tekhniko-ekonomicheskoy paradigmy [Inclusive development in the context of modern technical and economic paradigm]. Aktualnyye problemy razvitiya Rossii i ee regionov. Mat-ly II vseros. nauch.-prakt. Konf [Actual problems of development of Russia and its regions. Materials of the 2nd All-Russian Scientific-Practical Conference], 1. Kurgan: Dammi Publ., 328.

Romanova, O. A. & Sirotin, D. V. (2015). New Technological Shape of Basic Branches of RF Industrial Regions. Economic and social changes: facts, trends, forecast, 5(41), 27–44.

Bendikov, M. A. & Frolov, I. E. (2007). Vysokotekhnologichnyy sektor promyshlennosti Rossii. Sostoyanie, tendentsii, mekhanizmy innovatsionnogo razvitiya [High technology industry sector of Russia. Condition, tendencies, and mechanisms of innovation development]. Moscow: Nauka Publ.

Lepskiy, V. E. (2010). Refleksivno-aktivnyye sredy innovatsionnogo razvitiya [Reflexive active environment of innovation development]. Moscow: Kogito-Tsentr Publ., 255.

Denisov, A. & Denisova, E. (2016). O novom obraze budushchego [About the new vision of the future]. Ekonomicheskie strategii [Economic strategy], 1, 118–132.

Deighton-Smith, R. & Jacobs, S. (1997). RIA: best practices in OECD countries/ OECD. Retrieved from: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258828.pdf (date of access: 13.04.2016).

Turgel, I. D. & Veybert, S. I. (2015). Institut otsenki reguliruyushchego vozdeystviya v stranakh SNG. Kompleksnyy analiz [Institution of regulatory control assessment in cis countries. Comprehensive analysis]. Ekaterinburg: Ural Institute of Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 92.

Staschen, S., Dermish, A. & Gidvani, L. (2012). Regulatory Impact Assessment Methodology: Towards Evidence Based Policy. Making in Financial Inclusion. Bankable Frontier Associates. Retrieved from: http://bankablefrontier.com/wp-content/uploads/documents/Regulatory-Impact-Assessment_BFA-Concept-Note.pdf (ddate of access: 13.04.2016).

Romanova, O. A., Selivanov, E. N. & Korovin, G. B. (2014). Formirovanie novogo tekhnologicheskogo oblika metallurgicheskogo kompleksa regiona [Forming a new technology image of the region's metallurgical complex]. Ekaterinburg: UrO RAN Publ., 234.

Bernardo, A. E. & Chowdhry, B. (2002). Resources, real options, and corporate strategy. Journal of Financial Economics, 63(2), 211–234.

Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing the options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 3. Retrieved from: http://www.jstor.org., (date of access: 12.10.2015).

Monkhouse, P. H. L. (1999). Roadblocks, sleeping policemen and real options. 3rd Annual real options conference. Retrieved from: http://www.realoptions.org (date of access: 10.08.2011).

Davis, A. G. & Newman, A. M. Modern strategic mine planning. CRC mining conference paper. Retrieved from: http://www.inside.mines.edu (date of access: 10.09.2011).

Romanova, O. A., Bryantseva, O. S. & Pozdnyakova, E. A. (2013). Resursnyy potentsial reindustrializatsii staropromyshlennogo regiona [Reindustrialization resource potential of the old industrial region]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN Publ., 251.

Romanova, O. A. & Estekhina, I. V. (2014). Strategii razvitiya integrirovannoy struktury na osnove analiza portfelya realnykh optsionov [Integrated structure development strategies based on the analysis of the real options portfolio]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Journal of the economic theory], 3, 171–180.

Estekhina, I. V. (2015). Metodicheskiy instrumentariy ekonomicheskoy otsenki razvitiya integrirovannoy struktury: avtoref. … diss. kand. ekon. nauk [Methodological tools for the economic assessment of integrated structure development: Author's Abstract … Cand. of Econ. Sci. Thesis]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN Publ., 26.

Romanova, O. A. & Makarov, E. V. (2015). Development trends and economic assessment of the integration processes on the metals market. New research into regional economy problems, 1, 164–173.

Kazak, A. Yu. & Slepukhina, Yu. E. (2014). Otsenka riska investitsionnykh proektov na finansovykh rynkakh na osnove instrumentov realnykh optsionov [Risk assessment of investment projects on financial markets based on real option tools]. Ustoychivoye razvitie rossiyskikh regionov. Ot Tamozhennogo soyuza k Evraziyskomu. Mat-ly XI mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. po problemam ekonomicheskogo razvitiya v sovremennom mire [Sustainable development of Russian regions. From the customs union to the Eurasian Union. Materials of the 11th International Scientific-Practical Conference on the Issues of Economic Development in the Modern World]. Ekaterinburg: UrFU Publ., 148–156.
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2016.2.3.027

Copyright (c) 2018 Olga A. Romanova, Vladimir Ye. Strovsky

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731