Copyright (c) 2019 Denis Yu. Fraymovich, Marina A. Gundorova, Zorislav V. Mischenko, Svetlana I. Totmyanina, Aksanat Zh. Panzabekova

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731