Copyright (c) 2020 Ekaterina G. Zinovyeva, Natalya R. Balynskaya, Svetlana V. Koptyakova, Oksana O. Akhmetzianova