Regional effects of the COVID-19 pandemic and policy responses in Hungary

Sándor Zsolt Kovács, Bálint Koós, Annamária Uzzoli, Balázs Páger, Ildikó Egyed

Abstract


Relevance. The new coronavirus pandemic (COVID-19) has brought major changes to everyday life and economy in 2020. The impacts of the pandemic are still difficult to measure and interpret. This paper analyses the key socio-economic factors that shaped the course of the pandemic and its regional effects in Hungary.

Research objective. The aim of this paper is to provide a secondary data-based analysis of regional disparities in Hungary as well as the implications of the coronavirus pandemic and the related policy responses.

Data and methodology. The analysis consisted of the three stages: first, we processed the official epidemiologic data related to the coronavirus pandemic and the territorial patterns of infections as well as the data on the socio-economic impacts of the lockdown (on retail trade, employment, tourism, local governments’ revenues, etc). Second, we collected the data related to the socio-economic effects of the pandemic and revealed the territorial impacts of the crisis. Finally, we evaluated the government’s measures and interventions introduced in the first wave of the pandemic in terms of their efficiency.

Results. Our results demonstrate that while the epicentre of the pandemic was the capital city and its surrounding area, the socio-economic impacts of containment measures implemented by the Hungarian government were felt across the whole country. In some areas, the lockdown measures could have been unreasonably tight as no reasonable justification for these restrictions was provided. Therefore, territorial monitoring and development of regionally differentiated policies are the main tasks in preparation for further waves of the pandemic. In our opinion, it is necessary to devise an action plan that would regulate the protocols of prevention and protection in connection with the regional focal points (hospitals, nursing homes, schools, etc.) and their immediate surroundings.

Conclusions. Although territorial aspects have been taken into account by the government in their efforts to contain the pandemic in Hungary, they have been given significantly less attention in terms of socio-economic support. Thus, as the article makes clear, it is important to devise and implement regionally differentiated policies of containment as well as socio-economic protection measures.


Keywords


COVID-19, pandemic, socioeconomic impacts, territorial inequality, Hungary

Full Text:

PDF

References


Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (eds.) (2020): Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. CEPR Press, London. 227 p.

Baranyai, N., Barsi, B., Nárai, M. (2020): Online communication of local governments during the COVID-19 pandemic in Hungary = Helyi önkormányzatok online kommunikációja a COVID-19 járvány idején Magyarországon. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(3), pp. 281–294. (in Hungarian)

Benedek, Zs., Balogh, P. G., Baráth, L., Fertő, I., Lajos, V., Orbán, É., Szabó, G. G., Nemes, G. (2020). What did the coronavirus add to farmers? = Mit hozott a gazdáknak a koronavírus? Retrieved from: https://www.portfolio.hu/krtk/20200611/mit-hozott-a-gazdaknak-a-koronavirus-436194 (in Hungarian)

Czech, K., Wielechowski, M., Kotyza, P., Benešová, I., Laputková, A. (2020): Shaking Stability: COVID-19 Impact on the Visegrad Group Countries’ Financial Markets. Sustainability, 12, 6282. https://doi.org/10.3390/su12156282

COFIDIS (2020): The wallets of Hungarians do not plan ahead even during a crisis =Válságban sem tervez előre a magyarok pénztárcája. Retrieved from: https://www.cofidis.hu/cofidis-hitel-monitor/valsagban-sem-tervez-elore-a-magyarok-penztarcaja.html (in Hungarian)

Evans, O. (2020): Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions. BizEcons Quarterly, 7, pp. 3–12.

Farkas, J. Zs., Kovács, A. D. (2020): Environmental Context and Lessons from the COVID-19 Pandemic - Suggestions for a More Environmentally Conscious Society = A COVID-19 járvány környezeti összefüggései és tanulságai – felvetések egy környezettudatosabb társadalom érdekében. Quick analysis. CERS Institute for Regional Studies. http://www.docs.rkk.hu/rkkweb/FarkasJ-KovacsAD_COVID-19_kornyezeti_osszefuggesek.pdf (in Hungarian)

Gombos, K., Herczeg, R., Erőss, B., Kovács, S. Zs., Uzzoli, A., Nagy, T., Kiss, Sz., Szakács, Zs., Imrei, M., Szentesi, A., Nagy, A., Fábián, A., Hegyi, P., Gyenesei, A. (2020): Translating Scientific Knowledge to Government Decision Makers Has Crucial Importance in the Management of the COVID-19 Pandemic. Population Health Management, http://doi.org/10.1089/pop.2020.0159

Grünhut, Z., Bodor, Á. (2020): The culture of trust is on trial.Links among physical and mental health, social relations,subjective welfare and trust during pandemic = A fizikai (társadalmi) távolságtartástól a társadalmi szolidaritásig – A bizalom kultúrájának próbatételeA fizikai és lelki egészség, továbbá a társas kapcsolatok és a szubjektív anyagi helyzet összefüggései a bizalommal járványidőszakban. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(3), pp. 26–45. (in Hungarian)

Hajdú, Z., Rácz, Sz. (2020): Border policies in the European Union and Hungary in the initial period of the global COVID-19 crisis = Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális koronavírus-válság kezdeti időszakában. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 202–210. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3260 (in Hungarian)

Hermann, Z. (2020): How many students do not reach online learning? = Hány diákhoz nem jut el az online távoktatás? https://www.mtakti.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-el-az-online-tavoktatas/12769/ (Download: 23. April 2020.) (in Hungarian)

Jóna, L. (2020): Impact of the COVID-19 epidemic for the use and future of public spaces = A COVID-19 járvány hatása a közösségi terek használatára és jövőjére. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(3), pp. 296–305. https://doi.org/10.17649/TET.34.3.3289 (in Hungarian)

Kemenesi, G., Kornya, L., Tóth, G. E., Kurucz, K., Zeghbib, S., Somogyi, B. A., Zöldi, V., Urbán, P., Herczeg, R., Jakab, F. (2020): Nursing homes and the elderly regarding the COVID-19 pandemic: situation report from Hungary. GeroScience, 42. pp. 1093–1099 https://doi.org/10.1007/s11357-020-00195-z

Kerényi, Á., Müller, J. (2019): Brave New Digital World? – Financial Technology and the Power of Information. Financial and Economic Review, 1., 5-32. https://doi.org/10.33893/FER.18.1.532

Koós, B. (2020): Socio-spatial aspects of the Covid-19 pandemic in Hungary = A koronavírus-járvány társadalmi-területi aspektusai Magyarországon. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), 156–177. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3261 (in Hungarian)

Kovács, S. Zs., Uzzoli, A. (2020): Present and Future Health Risks and Their Regional Differences in Hungary Regarding COVID–19 Pandemic = A koronavírus-járvány jelenlegi és várható egészségkockázatainak területi különbségei Magyarországon. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 155–170. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3265 (in Hungarian)

Kovács, S. Zs. (2020a): Limitations of putting of basic financial services on online space = Az alapvető pénzügyi szolgáltatások online térbe helyezésének korlátai. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 195-201. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3264 (in Hungarian)

Kovács, S. Zs. (2020b): The possible future effects of widespread home office on the Hungarian internal migration patterns = Revenue losses of local governments during pandemia = Települési önkormányzatokat érintő bevételkiesések a járványhelyzetben. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 189-194. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3263 (in Hungarian)

KPMG (2020): The COVID 19 pandemic could speed up digitalization of the Hungarian Banking Sector. (Download: 23/07/2020.) https://home.kpmg/hu/en/home/insights/2020/04/the-covid-19-pandemic-could-speed-up-digitalization-of-the-hungarian-banking-sector.html

KSH (2020a): The stagnant effect of the coronavirus epidemic on the economy broke the steady increase in retail sales in April = A kiskereskedelmi forgalom többéves növekedését törte meg áprilisban a koronavírus okozta járvány gazdaságba begyűrűző hatása. (Download: 7/07/2020.) http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kiskereskedelmi-forgalom/index.html#orszgosancskkentakiskereskedelmiforgalomjrsiszintenazonbanrnyaltabbakp (in Hungarian)

KSH (2020b): The lack of foreign guests causes a significant loss of turnover and revenue. = A külföldi vendégek elmaradása jelentős forgalom- és bevételkiesést okoz. (Download: 7/07/2020.) http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kulf_vendeg_elmaradas/index.html#akereskedelmiszllshelyekvendgeinekkzelfeleklfldi (in Hungarian)

KSH (2020c): Vacancies, Q1 of 2020 = Üres álláshelyek, 2020. I. negyedév. (Download: 7/07/2020.) http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ures-allashelyek/index.html (in Hungarian)

Lennert, J. (2020): A távmunka széleskörű elterjedésének lehetséges hatása a magyarországi vándormozgalomi mintázatokra. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 178-182. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3269 (in Hungarian)

Maher, C. S., Hoang, T., Hindery, A. (2020): Fiscal Responses to COVID ‐19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. Public Administration Review. https://doi.org/10.1111/puar.13238

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Aghaf, R. (2020): The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International Journal of Surgery. 78, pp. 185–193. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018

McKinsey and Company (2020): Consumer sentiment and behavior continue to reflect the uncertainty of the COVID-19 crisis. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19# (Download: 23. July 2020.)

UNDP (2020): Putting the framework for socio-economic response to COVID-19 into action: Insights. UN, Geneva 17 p.

Uzzoli, A. (2020): Virus Geography 2.0 COVID-19: pandemic reloaded = Vírusföldrajz 2.0 COVID-19: világjárvány újratöltve! Földgömb 2020/5-6. 38-49. (in Hungarian)

Varjú V., Farkas O., Farkas J. Zs., Vér Cs. (2020): Some environmental impact aspects of individual work-related car use change due to COVID-19 pandemic in Budapest = Az egyéni munkacélú személygépkocsi-közlekedés COVID-19 járvány következtében történő változásának némely környezeti aspektusa Budapesten. Space and Society = Tér és Társadalom, 34(2), pp. 183-188. https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3266 (in Hungarian)

Warner, M. E., Aldag, A. M., Kim, Y. (2020): Pragmatic Municipalism: U.S. Local Government Responses to Fiscal Stress. Public Administration Review. https://doi.org/10.1111/puar.13196
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2020.6.3.018

Copyright (c) 2020 Sándor Zsolt Kovács, Bálint Koós, Annamária Uzzoli, Balázs Páger, Ildikó Egyed

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731