ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТЕ

Vladimir Gennadievich Sivitsky, Elizaveta Viacheslavovna Melnik, Natalia Ivanovna Borovskaya

Аннотация


Тренировочная и соревновательная успешность спортсмена тесно переплетается с различными аспектами подготовки: задачами этапа, техническим мастерством, физическими качествами спортсмена и т.д. Поэтому в спорте необходимо постоянно осуществлять психологический контроль и анализировать подготовленность спортсмена. В статье представлены фрагменты диагностического инструментария, разработанные для реализации комплексного психологического контроля в спорте.


Полный текст:

PDF

Литература


Rodionov, A. V., & Sivitsky, V. G. (2002). Novyye podkhody v podgotovke fekhtovalshchikov [New Approaches to Training Fencers: Textbook-method. Manual]. Vedas. (In Russian).

Sivitsky, V. G., & Rodionov, A. V. (2011). Effektivnaya sistema upravleniya psikhicheskim sostoyaniyem v sporte [Effective system of mental state management in sports]. Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya [System psychology and sociology], 4(11), 115–122. (In Russian).

Sivitsky, V. G. Melnik, E. V. & Silich, E. V. (2014). Monitoring psikhologicheskoy podgotovlennosti sportsmenov na osnove ispolzovaniya kompleksnykh kompyuternykh programm [Monitoring of Psychological Preparedness of Athletes Based on the use of Complex Computer Programs]. In Informatsionno-analiticheskiy byulleten po aktualnym problemam fizicheskoy kultury i sporta: Vol. 19. Rezultaty vypolneniya zadaniy gosudarstvennykh programm razvitiya fizicheskoy kultury i sporta, innovatsionnykh proyektov BGUFK [Information and Analytical Bulletin: Vol. 19. Results of Performance of Tasks of the State Programs of Development of Physical Culture and Sports, Innovative Projects of BSUFC] (pр. 277–303). BSUFC. (In Russian).

Rodionov, V. A., Rodionov, A. V., & Sivitskiy, V. G. (Eds.). (2020). Sportivnaya psikhologiya [Sports psychology: textbook for universities]. Yurayt. (In Russian).

Rodionov, V. A. (2020). Psikhologicheskoye soprovozhdeniye detsko-yunosheskogo sporta [Psychological support of children's and youth sports: a textbook for universities]. Yurayt. (In Russian).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.