ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ

Marina Valeryevna Belavkina

Аннотация


Целью исследования было определение эффективных мер, направленных на формирование мотивированного отношения воспитанников к занятиям в спортивной секции на начальном этапе обучения. В ходе изучения литературных источников были выявлены основные психолого-педагогические основы формирования мотивированного отношения младших школьников к занятиям в спортивной секции и предложен вариант практической работы. Значимость проведённой работы состоит в определении  особенности формирования мотивации на этапе начала спортивной карьеры. В ходе работы были использованы такие методы исследования, как анализ литературных источников, метод педагогического наблюдения, тестирование, анкетирование,      метод вербального опроса. Проведенная работа доказала: работа тренера, построенная на изучении особенностей мотивационной сферы младших школьников, способствует повышению интереса к занятиям, а значит более качественным результатам.


Полный текст:

PDF

Литература


Anfilatova, O. V., & Vychegzhanin, A. V. (2017). Smeshchenie akcenta vnimaniya trenera k formirovaniyu motivacii zanyatij u detej [Shifting the focus of the coach's attention to the formation of motivation for classes in children]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education], 56(8), 9–16. (In Russ.).

Drandrov, G. L., Hvoronova, G. V., & Lubysheva, L. I. (2019). Sportivnaya orientaciya detej v usloviyah letnego ozdorovitel'nogo lagerya. [Sports orientation of children in a summer health camp]. (In Russ.).

Emelianenko, T. O., & Kleymenova, M. N. (2015). Motivaciya detej k zanyati yam sportom na etape nachal'noj sportivnoj podgotovki [Motivation of children to play sports at the stage of initial sports training]. Biologichnij visnik Melitopol'skogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu im. B. Hmelnickogo [Biological Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. B. Khmelnisky], 1, (51–54). (In Russ.).

Ignashin, E. A., Voronov, N. A., & Shipov, N. A. (2016). Formirovanie adaptivnyh strategij povedeniya sportsmenov [Formation of adaptive strategies of athletes' behavior]. Politika. ekonomika i sotsialnaya sfera: problemy vzaimodeystviya [Politics, economy and social sphere: problems of interaction], 5, 147–15. (In Russ.).

Lysenko, A. V., Lysenko, D. S., Fedorecz, V. N., & Vasilenko, V. S. (2021). Zdorovye i dolgoletiye sportsmenov: sostoyaniye i perspektivy v usloviyakh krizisa olimpiyskikh idealov i tsennostey [Health and longevity of athletes: status and prospects in the conditions of the olympic ideals and values crisis]. Mediczina: teoriya i praktika [Medicine: Theory and Practice], 6 (4), 3–11. (In Russ.).

Lysenko, A. V., & Petrov, A. V. (2016). Rossijskoe i zarubezhnoe kino kak faktor, formiruyushhij u molodezhi potrebnosti k zanyatiyam fizicheskoj kul`turoj i sportom [Russian and foreign cinema as a factor forming youth's needs for physical culture and sports]. Tavricheskiy nauchnyy obozrevatel [Tauride Scientific Observer], 11 (16), 50–52. (In Russ.).

Nikitushkina, N. N., & Bryuhanov, A. M. (2019). Organizaciya dosuga sportsmenov [Organization of leisure of athletes]. In Materialy XXVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii po problemam fizicheskogo vospitaniya uchashchihsya «Chelovek, zdorov'e, fizicheskaya kul'tura i sport v izmenyayushchemsya mire» [Materials of the XXVI International Scientific and Practical Conference on Physical Problems Education of Students]. (pp. 308–314). (In Russ.).

Polshina, G. I. (2007). Motivaciya detej k zanyatiyam na nachal'nom etape sportivnoj podgotovki [Motivation of children to classes at the initial stage of sports training]. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya [Bulletin of Adygea State University. Series 3: Pedagogy and Psychology], 3, 244–299. (In Russ.).

Tolopchenko, V. N., Barshaj, V. M., Morozov, I. V., & Belavkina, M. V. (2019). Individualizaciya processa fizicheskoj podgotovki v girevom sporte, napravlennaya na sovershenstvovanie silovoj vynoslivosti [Individualization of the process of physical training in kettlebell lifting aimed at improving strength endurance]. Globalnyy nauchnyy potentsial [Global Scientific Potential], 8 (101), 53–56. (In Russ.).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.