СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Gulnaz Gayazovna Ulyaeva, Bulat Batorovich Radnaguruev, Lira Gayazovna Ulyaeva

Аннотация


Исследование проблемы завершения спортивной карьеры занимает одно из ведущих мест психологической науки. Студенты, завершающие спортивную карьеру по ряду причин, испытывают социально-психологический дискомфорт. Им требуется психологическая поддержка со стороны специалиста, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. В статье обозначена необходимость психологического сопровождения адаптации студентов после завершения спортивной карьеры.


Полный текст:

PDF

Литература


Dergach, E. A., Zavyalov D. A. (2010). Osnovnyye prichiny zaversheniya sportivnoy karyery [The main reasons for the end of a sports career]. In Nauchnyye issledovaniya v sfere fizicheskoy kultury i sporta: monitoring. tekhnologii i metodiki: materialy Vserossiyskoy nauchnoy prakticheskoy konferentsii [Scientific research in the field of physical culture and sports: monitoring. technologies and methods: materials of the All-Russian Scientific Practical Conference] (pp. 235–242). (In Russ.).

Ulyayeva, L. G., Matviyenko, S. V., & Khachaturova, E. V. (2015). Organizatsiya monitoringa i ekspress psikhodiagnostiki gotovnosti sportsmenov sbornykh komand Rossii [Organization of monitoring and express psychodiagnosis of readiness of athletes of national teams of Russia]. In Rudikovskiye chteniya – 2015 : materialy XI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem po psikhologii sporta i fizicheskoy kultury [Rudikovo Readings – 2015: materials of the XI All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation in the psychology of sports and physical culture] (pp. 245–250). (In Russ.).

Nechushkin, Y. V., Obolonskiy, Y. V., Ulyayeva, L. G., Radnaguruyev, B. B., & Ulyayeva G. G. (2017). Predsorevnovatelnyye psikhicheskiye sostoyaniya v sportivnoy deyatelnosti [Pre-competition mental states in sports activities]. Zhivaya psixologiya [Living psychology], 4 (16), 301–310. (In Russ.).

Stambulova, N. B. (1999). Psikhologiya sportivnoy karyery [Sports career psychology]. Tsentr karyery. (In Russ.).

Ulyayeva, G. G., Ulyayeva, L. G., & Radnaguruyev, B. B. (2014). Stressoustoychivost kak komponent adaptivnosti lichnosti v ekstremalnykh usloviyakh sportivnoy deyatelnosti [Stress resistance as a component of personality adaptability in extreme sports environments]. Ekstremalnaya deyatelnost cheloveka [Extreme human activity], 1 (30), 70–73. (In Russ.).

Ulyaeva, L. G., Ulyaeva, L. G., & Radnaguruev, B. B. (2015). Samorealizatsiya lichnosti v paralimpiyskom sporte kak faktor sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii [Self-realization of personality in Paralympic sports as a factor in socio-psychological adaptation]. Resursy konkurentnosposobnosti sportsmenov: teoriya i praktika realizatsii [Athletes Competitive Resources: Theory and Practice of Implementation], 3, 223–226. (In Russ.).

Fedotkina, S. A. (2004). Analiz prichin okonchaniya sportivnoy karyery (na primere sportsmenov vysokoy kvalifikatsii v Krasnoyarskom kraye) [Analysis of the reasons for the end of a sports career (on the example of highly qualified athletes in the Krasnoyarsk Territory)]. In Fizicheskaya kultura i sport v sisteme obrazovaniya. Zdorovyesberegayushchiye tekhnologii : materialy mezhdunarodnogo simpoziuma [Physical education and sports in the education system. Healthy technologies: materials of the international symposium] (pp. 62–64). (In Russ.).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.