ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Arina Dmitrievna Berdyugina, Tatiana Vadimovna Panova

Аннотация


Физическая культура и спорт во многом определяют поведение и эмоциональную составляющую человека. В данной статье рассмотрено влияние физической культуры и спорта на психологическое здоровье и благополучие занимающихся, а также подробно изучено психологическое здоровье и его составляющие.


Полный текст:

PDF

Литература


Abdulaeva, P. Z., & Osmanova, A. A. (2017). Psikhologiya zdorovia – kak novoye nauchnoye ponyatiye. kotoroye neobkhodimo dlya polnotsennogo funktsionirovaniya cheloveka v sotsiume. chto opredelyayet nerazdelimost telesnogo i psikhicheskogo [Psychology of health – as a new scientific concept that is necessary for the full functioning of a person in society, which determines the inseparability of the physical and mental]. Nauchnoye obozreniye. Meditsinskiye nauki [Scientific Review. Medical sciences], 1, 5–11. https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=955. (In Russ.).

Bichev, V. G. (2019). Vliyaniye fizicheskikh nagruzok na emotsionalnoye sostoyaniye studenta [The effect of physical exertion on the emotional state of the student]. Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 8, 51–56. (In Russ.).

Ilyina, N. L. (2011). Vliyaniye fizicheskoy kultury na psikhologicheskoye blagopoluchiye cheloveka [The influence of physical culture on the psychological well-being of a person]. Uchenyye zapiski Universiteta imeni P. F. Lesgafta [Scientific notes of the P. F. Lesgaft University], 12, 69–73. (In Russ.).

Psikhologicheskoye zdorovye cheloveka [Psychological human health]. (2019). Informatsionnyy byulleten [Newsletter], 4, 1–4. https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_ 140072.pdf. (In Russ.).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.