Vol 1, Issue 2 (2014)

Full Issue

View or download the full issue PDF (RUSSIAN) (Русский)

Table of Contents

Articles

T. A. Kalinina, O. A. Bystrykh, J. S. Shakhmina, T. V. Glukhareva, Zhi-Jin Fan, Yu. Yu. Morzherin
45-49
R. R. Mansurov, A. P. Safronov, N. V. Lakiza, D. V. Leiman
50-55
V. V. Karpov, V. A. Volkovich, I. B. Polovov, O. I. Rebrin
56-60
A. L. Gabov, I. S. Belosludtsev, N. A. Medvedeva, N. E. Skryabina, D. Fruchart
61-66
S. I. Zhuk, L. M. Minchenko, O. V. Chemezov, V. B. Malkov, A. V. Isakov, Yu. P. Zaikov
67-72
K. L. Obydennov, N. A. Golovko, Yu. Yu. Morzherin
73-75
E. A. Fedorova, E. A. Bazanova, L. N. Maskaeva, V. F. Markov
76-81