Vol 2, Issue 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

N. S. Volodina, T. V. Terziyan, A. P. Safronov, A. V. Petrov
PDF
6-15
A. S. Farlenkov, M. V. Anan’ev
PDF
16-27
Ju. G. Lyagaeva, D. A. Medvedev
PDF
28-41
S. I. Zhuk, L. M. Minchenko, O. V. Chemezov, V. B. Malkov, A. V. Isakov, Yu. P. Zaikov
PDF
42-51
I. S. Khazhieva, T. V. Glukhareva, Yu. Yu. Morzherin
PDF
52-59
O. S. Kaymieva, M. V. Morozova, E. S. Buyanova
PDF
60-65
Yu. V. Terenteva, L. V. Fomina, S. A. Beznosyuk
PDF
66-77
N. V. Komarovskih, L. V. Fomina, S. A. Beznosyuk
PDF
78-87
A. V. Patrushev, T. N. Ostanina, V. M. Rudoy, A. V. Vereshchagina, O. L. Zalesova, A. S. Soloviev, N. I. Shtirba
PDF
88-97