Vol 4, Issue 2 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Letters

A. V. Gushchin, O. S. Kalistratova, A. I. Maleeva, V. A. Kuropatov, D. N. Yemelyanov
PDF
105-111
A. P. Krinochkin, D. S. Kopchuk, E. S. Starnovskaya, Ya. K. Shtaiz, A. F. Khasanov, I. S. Kovalev, O. S. Taniya, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin
PDF
112-119

Articles

Z. A. Mikhaylovskaya, M. V. Morozova, E. S. Buyanova, S. A. Petrova, I. V. Nikolaenko, D. G. Kellerman
PDF
120-127
F. Scharf, E. Mikhnevich, A. Safronov
PDF
128-139
Anindita Mukherjee, Rana Chatterjee, Aramita De, Satyajit Samanta, Sachinta Mahato, Nirnita Chakraborty Ghosal, G. V. Zyryanov, Adinath Majee
PDF
140-147
P. V. Ramana, B. S. Krishna, N. B. Reddy, G. Sravaya, G. V. Zyryanov, C. S. Reddy
PDF
148-156