Vol 5, Issue 3 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

J. G. Bazarova, Yu. L. Tushinova, V. G. Grossman, Ts. T. Bazarova, B. G. Bazarov, R. V. Kurbatov
PDF
126-131
Irina Yu. Kotova, Aleksandra A. Savina, Alena I. Vandysheva, Dmitry A. Belov, Sergey Yu. Stefanovich
PDF
132-143
Cijin J. George, Sougata Santra, G. V. Zyryanov, Kousik Giri
PDF
144-149
Anton A. Raskovalov
PDF
153-157

Letters

I. L. Nikonov, D. S. Kopchuk, A. F. Khasanov, A. P. Krinochkin, E. S. Starnovskaya, Ya. K. Shtaiz, M. I. Savchuk, O. S. Tanya, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin
PDF
150-152