Vol 7, No 2 (2020)

in press...

Table of Contents

Articles

Dmitry S. Tsvetkov, Vladimir V. Sereda, Dmitry A. Malyshkin, Anton L. Sednev-Lugovets, Andrey Yu. Zuev, Ivan L. Ivanov
PDF
Irina A. Anokhina, Irina E. Animitsa, Anastasia F. Buzina, Vladimir I. Voronin, Vladimir B. Vykhodets, Tatyana E. Kurennykh, Yuri P. Zaikov
PDF
Dmitry S. Tsvetkov, Maxim O. Mazurin
PDF
L. Soliev, M. T. Jumaev
PDF

Letters to Editor

Andrey S. Antipov, Vasily A. Nizov, Anna Yu. Antipova
PDF