Vol 7, Issue 2 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Dmitry S. Tsvetkov, Vladimir V. Sereda, Dmitry A. Malyshkin, Anton L. Sednev-Lugovets, Andrey Yu. Zuev, Ivan L. Ivanov
PDF
42-50
Irina A. Anokhina, Irina E. Animitsa, Anastasia F. Buzina, Vladimir I. Voronin, Vladimir B. Vykhodets, Tatyana E. Kurennykh, Yuri P. Zaikov
PDF
51-60
Dmitry S. Tsvetkov, Maxim O. Mazurin
PDF
61-70
L. Soliev, M. T. Jumaev
PDF
71-80

Letters

Aleksey S. Antipov, Vasily A. Nizov, Anna Yu. Antipova
PDF
81-86