Vol 7, No 3 (2020)

in press...

Table of Contents

Articles

Emiliya V. Nosova, Olga A. Batanova, Nataliya N. Mochulskaya, Galina N. Lipunova
PDF

Letters to Editor

M. I. Savchuk, E. S. Starnovskaya, Y. K. Shtaitz, A. P. Krinochkin, D. S. Kopchuk, S. Santra, M. Rahman, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin
PDF