Vol 7, Issue 4 (2020)

MOSM2020 Special Issue

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

I. O. Selyanin, A. S. Steparuk, R. A. Irgashev, A. V. Mekhaev, G. L. Rusinov, A. S. Vorokh
PDF
140-149
A. V. Korchun, E. Yu. Evshchik, S. A. Baskakov, O. V. Bushkova, Y. A. Dobrovolsky
PDF
259-268

Letters

L. A. Yakovishin, V. I. Grishkovets, E. N. Korzh, I. V. Golovchenko, A. A. Nagirnyak
PDF
150-153
E. V. Maraeva, N. V. Permiakov, Y. Y. Kedruk, L. V. Gritsenko, Kh. A. Abdullin
PDF
154-158
M. S. Dzyurkevich, N. V. Shtyrlin, Y. G. Shtyrlin
PDF
159-168
Anatolii Titov, John Shrimpton, Cheng Shao, Zhuohan Li
PDF
169-172
Anton Trinkunas, Lidia Pomortseva, Anatolii Titov, Zalina Rusinova
PDF
173-176
I. V. Tsvetkova, A. A. Golovanov, N. S. Reznikova, N. V. Chirkunova
PDF
177-179
L. A. Yakovishin, V. I. Grishkovets
PDF
180-185
A. O. Patianova, K. Yu. Ivanova, L. G. Rogozhina, M. V. Kuzmin, V. L. Semenov
PDF
186-191
S. S. Khizrieva, E. V. Vetrova, S. N. Borisenko, E. V. Maksimenko, N. I. Borisenko
PDF
192-198
K. Yu. Ivanova, M. V. Kuzmin, N. I. Kol’tsov
PDF
199-203
A. P. Krinochkin, M. R. Guda, A. Rammohan, D. S. Kopchuk, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin
PDF
204-208
A. P. Krinochkin, M. I. Savchuk, E. S. Starnovskaya, Y. K. Shtaitz, D. S. Kopchuk, I. L. Nikonov, I. S. Kovalev, G. V. Zyryanov, V. L. Rusinov, O. N. Chupakhin
PDF
209-214
T. D. Moseev, A. F. Khasanov, M. V. Varaksin, D. S. Kopchuk, I. S. Kovalev, O. S. Taniya, M. Rahman, S. Santra, G. V. Zyryanov, O. N. Chupakhin, V. N. Charushin
PDF
215-221
O. V. Filisteev, A. V. Sharov
PDF
222-228
O. A. Karsakova, M. V. Kuzmin
PDF
229-232
A. D. Sharapov, R. F. Fatykhov, I. A. Khalymbadzha, O. N. Chupakhin
PDF
233-236
Yuri A. Azev, Olga S. Koptyaeva, Oleg S. Eltsov, Anton N. Tsmokalyuk, Tatyana A. Pospelova
PDF
237-241
D. A. Zhuravleva, A. V. Kazakov, I. S. Selezneva, A. A. Baranova
PDF
242-249
L. N. Maskaeva, A. D. Kutyavina, A. V. Pozdin, B. N. Miroshnikov, I. N. Miroshnikova, V. F. Markov
PDF
250-258