Vol 8, Issue 1 (2021)

PCEE-2020 Special Issue

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Victor D. Zhuravlev, Ksenia V. Nefedova, Elizaveta Yu. Evschik, Elena A. Sherstobitova, Valery G. Kolmakov, Yury A. Dobrovolsky, Natalia M. Porotnikova, Andrey V. Korchun, Anna V. Shikhovtseva
PDF
20218101
Evgeniy I. Frolov, Polina V. Notina, Sergey V. Zvonarev, Evgeniya A. Il'ina, Vyacheslav Yu. Churkin
PDF
20218102
Anastasia V. Egorova, Ksenia G. Belova, Irina E. Animitsa, Yelizaveta A. Morkhova, Artem A. Kabanov
PDF
20218103
T. F. Grigoreva, E. A. Pavlov, P. A. Vitiaz, N. Z. Lyakhov
PDF
20218104
S. M. Shaydullin, E. A. Belanova, P. V. Kozlov, M. B. Remizov, E. M. Dvoryanchikova
PDF
20218105
S. A. Loza, N. A. Smyshlyaev, A. N. Korzhov, N. A. Romanyuk
PDF
20218106
K. A. Nekrasov, A. E. Galashev, D. D. Seitov, S. K. Gupta
PDF
20218107
A. V. Bryuzgina, A. S. Urusova, I. L. Ivanov, V. A. Cherepanov
PDF
20218108

Letters

L. I. Mukhortova, O. E. Nasakin, A. V. Eremkin, I. V. Glushkov
PDF
20218109
N. N. Yaschenko, S. V. Zhitar, E. G. Zinovjeva
PDF
20218110
V. A. Snegirev, V. M. Yurk
PDF
20218111
V. M. Yurk, O. B. Zaytsev, A. V. Zaytseva, N. A. Malahova
PDF
20218112