Vol 8, No 1 (2021)

Special Issue: in press...

Table of Contents

Articles

Victor D. Zhuravlev, Ksenia V. Nefedova, Elizaveta Yu. Evschik, Elena A. Sherstobitova, Valery G. Kolmakov, Yury A. Dobrovolsky, Natalia M. Porotnikova, Andrey V. Korchun, Anna V. Shikhovtseva
PDF
Evgeniy I. Frolov, Polina V. Notina, Sergey V. Zvonarev, Evgeniya A. Il'ina, Vyacheslav Yu. Churkin
PDF
Anastasia V. Egorova, Ksenia G. Belova, Irina E. Animitsa, Yelizaveta A. Morkhova, Artem A. Kabanov
PDF
T. F. Grigoreva, E. A. Pavlov, P. A. Vitiaz, N. Z. Lyakhov
PDF