Vol 8, No 4 (2021)

in press...

Table of Contents

Articles

S. H. Sukanya, Talavara Venkatesh, S.J. Aditya Rao, N. Shivakumara, Muthipeedika Nibin Joy
PDF
20218401
Alexey K. Subanakov, Evgeniy V. Kovtunets, Bair G. Bazarov, Jibzema G. Bazarova
PDF
20218402
S. S. Khizrieva, S. N. Borisenko, E. V. Maksimenko, N. I. Borisenko
PDF
20218403
Alena I. Siutkina, Ramiz R. Makhmudov, Daria A. Shipilovskikh
PDF
20218404
T. N. Lugovitskaya, A. B. Shipovskaya, X. M. Shipenok
PDF
20218405
M. M. Kozlova, V. F. Markov, L. N. Maskaeva
PDF
20218406
Sofia M. Tikhanova, Lev A. Lebedev, Svetlana A. Kirillova, Maria V. Tomkovich, Vadim I. Popkov
PDF
20218407

Letters

I. A. Gorbunova, D. A. Shipilovskikh, S. A. Shipilovskikh
PDF
20218408