Vol 8, Issue 4 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

S. H. Sukanya, Talavara Venkatesh, S.J. Aditya Rao, N. Shivakumara, Muthipeedika Nibin Joy
PDF
20218401
Alexey K. Subanakov, Evgeniy V. Kovtunets, Bair G. Bazarov, Jibzema G. Bazarova
PDF
20218402
S. S. Khizrieva, S. N. Borisenko, E. V. Maksimenko, N. I. Borisenko
PDF
20218403
Alena I. Siutkina, Ramiz R. Makhmudov, Daria A. Shipilovskikh
PDF
20218404
T. N. Lugovitskaya, A. B. Shipovskaya, X. M. Shipenok
PDF
20218405
M. M. Kozlova, V. F. Markov, L. N. Maskaeva
PDF
20218406
Sofia M. Tikhanova, Lev A. Lebedev, Svetlana A. Kirillova, Maria V. Tomkovich, Vadim I. Popkov
PDF
20218407
D. A. Chuprynina, I. A. Lupanova, V. V. Konshin, D. N. Konshina
PDF
20218409
Tatyana S. Spiridonova, Aleksandra A. Savina, Evgeniy V. Kovtunets, Elena G. Khaikina
PDF
20218412
Igor L. Nikonov, Igor A. Khalymbadzha, Leila К. Sadieva, Maria I. Savchuk, Ekaterina S. Starnovskaya, Dmitry S. Kopchuk, Igor S. Коvalev, Grigory А. Kim, Oleg N. Chupakhin
PDF
20218415
Igor L. Nikonov, Leila K. Sadieva, Мaria I. Savchuk, Еkaterina S. Starnovskaya, Dmitry S. Kopchuk, Igor S. Kovalev, Grigory А. Кim, Oleg N. Chupakhin
PDF
20218416

Letters

I. A. Gorbunova, D. A. Shipilovskikh, S. A. Shipilovskikh
PDF
20218408
I. V. Tsvetkova, A. A. Golovanov, A. A. Kondrateva, N. V. Chirkunova
PDF
20218410
N. A. Zhestkij, E. V. Gunina, S. P. Fisenko, A. E. Rubtsov, D. A. Shipilovskikh, V. A. Milichko, S. A. Shipilovskikh
PDF
20218411
L. A. Yakovishin, E. V. Tkachenko
PDF
20218413
Victoria E. Suprunchuk
PDF
20218414
Alexey P. Krinochkin, Мaria I. Savchuk, Еkaterina S. Starnovskaya, Igor L. Nikonov, Artem V. Baklykov, Ekaterina A. Kudryashova, Svetlana S. Rybakova, Evgeny D. Ladin, Dmitry S. Kopchuk, Zhuo Wang, Oleg N. Chupakhin
PDF
20218417