Vol 9, Issue 2 (2022)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

Dyari Mustafa Mamand, Awat Hamad Awla, Twana Mohammed Kak Anwer, Hiwa Mohammad Qadr
PDF
20229203

Articles

Anna S. Tolkacheva, Sergey N. Shkerin, Sofya A. Petrova, Olga M. Fedorova, Svetlana G. Titova, Ivan I. Leonidov
PDF
20229201
D. A. Shipilovskikh, M. F. Konkova, I. P. Nikonov, M. M. Gladysheva, S. A. Shipilovskikh
PDF
20229202
Alexey S. Chiriapkin, Ivan P. Kodonidi, Dmitry I. Pozdnyakov, Alexander A. Glushko
PDF
20229204
B. G. Bazarov, S. G. Dorzhieva, R. Y. Shendrik, Y. L. Tushinova, Ts. T. Bazarova, D. O. Sofich, O. D. Chimitova, J. G. Bazarova
PDF
20229205
Anzhela Shurshina, Roman Lazdin, Elena Zakharova, Anastasiya Titlova, Elena Kulish
PDF
20229206
Elena G. Kalinina, Darya S. Rusakova, Elena Yu. Pikalova
PDF
20229207
A. V. Rudenko, A. A. Kataev, M. M. Neupokoeva, O. Yu. Tkacheva
PDF
20229208
Shrishnu Kumar Kundu, Susanta Patra, Chayan Sardar, Sunil Kumar Bhanja, Prasanta Patra
PDF
20229211
Alexey S. Chiriapkin, Ivan P. Kodonidi, Dmitry I. Pozdnyakov
PDF
20229212

Letters

Nataliia Tarasova, Anzhelika Galisheva, Ksenia Belova, Anastasia Mushnikova, Elena Volokitina
PDF
20229209
Dmitry S. Kopchuk, Alexey P. Krinochkin, Мaria I. Valieva, Еkaterina S. Starnovskaya, Yaroslav K. Shtaitz, Svetlana S. Rybakova, Evgeny D. Ladin, Ekaterina A. Kudryashova, Elvira R. Sharafieva, Оleg N. Chupakhin
PDF
20229210