Vol 9, No 2 (2022)

In press...

Table of Contents

Articles

Anna S. Tolkacheva, Sergey N. Shkerin, Sofya A. Petrova, Olga M. Fedorova, Svetlana G. Titova, Ivan I. Leonidov
PDF
20229201
D. A. Shipilovskikh, M. F. Konkova, I. P. Nikonov, M. M. Gladysheva, S. A. Shipilovskikh
PDF
20229202
Alexey S. Chiriapkin, Ivan P. Kodonidi, Dmitry I. Pozdnyakov, Alexander A. Glushko
PDF
20229204
B. G. Bazarov, S. G. Dorzhieva, R. Y. Shendrik, Y. L. Tushinova, Ts. T. Bazarova, D. O. Sofich, O. D. Chimitova, J. G. Bazarova
PDF
20229205
Anzhela Shurshina, Roman Lazdin, Elena Zakharova, Anastasiya Titlova, Elena Kulish
PDF
20229206
Elena G. Kalinina, Darya S. Rusakova, Elena Yu. Pikalova
PDF
20229207

Reviews

Dyari Mustafa Mamand, Awat Hamad Awla, Twana Mohammed Kak Anwer, Hiwa Mohammad Qadr
PDF
20229203