Vol 9, Issue 2S (2022)

Supplement

MOSM 2021 Special Issue

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

C. L. Beya, O. N. Kanwugu, M. N. Ivantsova
PDF
202292S3
L. I. Ramirez, O. N. Kanwugu, M. N. Ivantsova
PDF
202292S4
Anatoly N. Boyandin, Anna A. Sukhanova, Natalya L. Ertiletskaya
PDF
202292S10

Articles

Nikolai Р. Shapkin, Irina G. Khalchenko, Kvan H. Kim, Evgeniy K. Papynov, Alexander N. Fedorets, Natalia V. Maslova, Michael I. Balanov
PDF
202292S6
Yulia A. Polkovnikova, Tamara N. Glizhova, Naira V. Arutyunova, Natalya N. Sokulskaya
PDF
202292S11
Marina Gorbunova, Larisa Lemkina, Yulia Beloglazova
PDF
202292S13
Ngonidzaishe Magombe, Viktoria V. Kostenko, Olga N. Antosyuk, Elizaveta V. Bolotnik
PDF
202292S14

Letters

M. S. Illarionova, K. Y. Ivanova, M. V. Kuzmin, A. O. Patianova, V. L. Semenov
PDF
202292S1
A. D. Sharapov, R. F. Fatykhov, I. A. Khalymbadzha, O. N. Chupakhin
PDF
202292S2
Svetlana Skugoreva, Polina Gushchina, Yana Sharipova, Larisa Darovskikh
PDF
202292S5
V. V. Aleksandrova, M. V. Kuzmin, A. O. Patianova, V. L. Semenov, R. I. Alexandrov
PDF
202292S7
Svetlana V. Gorelova, Murat S. Gins, Marina V. Frontasyeva
PDF
202292S8
Anatolii G. Titov, Zalina R. Rusinova, Ekaterina A. Kalimullina, Anatoliy M. Vorobev
PDF
202292S9
Mikhail G. Zuev, Vladislav G. Il'ves, Sergei Yu. Sokovnin
PDF
202292S12