Vol 9, Issue 3 (2022)

CTFM'22 Special Issue

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

From Editors

 
PDF
202293E

Articles

Tatyana V. Shakiyeva, Larissa R. Sassykova, Anastassiya A. Khamlenko, Ulzhan N. Dzhatkambayeva, Albina R. Sassykova, Aigul A. Batyrbayeva, Zhanar M. Zhaxibayeva, Akmaral G. Ismailova, Subramanian Sendilvelan
PDF
20229301
Zheneta Kh. Tashmukhambetova, Tanakoz O. Kalamgali, Yermek A. Aubakirov, Larissa R. Sassykova, Firuza Zh. Akhmetova, Albina S. Alpysbay
PDF
20229302
Irina N. Bagryantseva, Yuri E. Kungurtsev, Valentina G. Ponomareva
PDF
20229303
Kuralay S. Maksotova, Dariya T. Kalikh, Arnur T. Omirzakova, Botagoz S. Bakirova, Dina N. Akbayeva
PDF
20229304
Natalya V. Eremina, Svetlana V. Makarova, Denis D. Isaev, Natalya V. Bulina
PDF
20229305
Kseniya V. Mishchenko, Maria A. Kirsanova, Arseny B. Slobodyuk, Anna A. Krinitsyna, Nina V. Kosova
PDF
20229310
Nikita I. Lapekin, Tatyana V. Anufrieva, Arina V. Ukhina, Artem A. Shestakov, Alexander G. Bannov
PDF
20229311
Liubov I. Afonina, Tatiana E. Timakova, Evgeniya V. Timakova, Konstantin B. Gerasimov, Yuri M. Yukhin
PDF
20229315

Letters

Indira M. Jeldybayeva, Zhaksyntay K. Kairbekov, Kazhmukan O. Kishibayev, Elmira T. Yermoldina, Saltanat M. Suimbayeva
PDF
20229306
Yuri K. Nepochatov, Pyotr M. Pletnev, Vladimir F. Kosarev, Tatiana S. Gudyma
PDF
20229307
Arai K. Zhumabekova, Lyazzat K. Tastanova, Raigul O. Orynbassar, Yermek A. Aubakirov, Elvira B. Zhunusova
PDF
20229308
Alexander A. Titkov, Tatiana A. Borisenko, Olga A. Logutenko
PDF
20229309
Valeriy V. Golovakhin, Ekaterina Yu. Kim, Oksana N. Novgorodtseva, Alexander G. Bannov
PDF
20229312
Denis E. Tryakhov, Anatoly A. Polytov
PDF
20229313
Evdokiya Bushueva, Evgeniy Turlo, Evgeniya Kladieva, Veronica Sulyaeva, Elizaveta Pukhova
PDF
20229314