State — Region — Branch — Enterprise: System Sustainability Framework of the Russian Economy

Georgy B. Kleiner

Abstract


This paper investigates sustainability factors of the Russian economy as a multi-level, multi-entity and multi-aspect socio-economic system from the system perspective. The economic system sustainability concept is formulated as an ability to maintain preconditions for the development by supporting and effective using of economic system structure. The leading role of the community of economic entities at different levels (including the state as the entity of international relations, regions as the entities of Federation, enterprises as the business entities) in the economic sustainability is demonstrated. The necessity of the economic entity network “extension” by strengthening the sustainability of economic sectors is emphasized. The research into the internal basic system structure of an economic entity and external structure of its immediate surroundings in socio-economic, administrative-and-managerial and market environments using the results of the new economic systems theory contributes the evidence of the similarity of these structures to the conclusion. It is shown that each of the systems includes (together with an entity itself) four systems of different types (object, environment, process and project). The entity’s system environment has the same structure in administrative-and-managerial interlevel interactions. This makes it possible to combine the problem of the entity’s sustainability and the issue of the balanced system structures forming the economic entities’ internal and external environments. The method of calculating the index of such balanced systems is given. Recommendations on the selection of economic policy measures aimed at ensuring system sustainability of the Russian economy in the period of crisis are provided. It is shown that such a policy should be carried out in accordance with the principles of economic entity protection; balanced system of the economic entities’ internal and external environment; economic entities’ corporate solidarity regardless of their level in the management hierarchy.

Keywords


economic system sustainability; economic entity; entity’s system structure; system structure of entity’s environment; balanced system complex; new economic systems theory

Full Text:

PDF

References


Makarov, V. L. & Bakhtizin, A. R. (2013). Sotsialnoye modelirovanie — noviy kompyuterniy proryv (agent-oriyentirovannyye modeli) [Social modeling — new computer breakthrough (agent-based models)]. Moscow, Ekonomika [Economy], 295.

Makarov, V. L., Ayvazyan, S. A., Afanasyev, M. Yu., Bakhtizin, A.R. & Nanavyan, A.M. (2014). Otsenka effektivnosti regionov RF s uchyotom intellektualnogo kapitala, kharakteristik gotovnosti k innovatsiyam, urovnya blagosostoyaniya i kachestva zhizni naseleniya [Efficiency estimation of Russian regions based on population intellectual capital, characteristics of readiness for innovation, level of welfare and quality of life]. Ekonomika regiona [Economy of region], 4, 22-30.

Kleiner, G. B. (2013). Sistemnaya ekonomika kak platforma razvitiya sovremennoy ekonomicheskoy teorii [System economy as а platform for development of modern economic theory]. Voprosy ekonomiki [Questions of economy], 6, 4-28.

Kornai, J. (1998). The System Paradigm. William Davidson Institute Working Papers Series 278. William Davidson Institute at the University of Michigan, 26.

Kornai, J. (2002) Sistemnaya paradigma [The System Paradigm]. Voprosy ekonomiki [Questions of economy], 5, 4-22.

Bertalanffy, L. von. (1956). General System Theory. General Systems. I, 1-10.

Boulding, K. E. (1956). General systems theory — the skeleton of science. Management Science, 2, 3, 197-208.

Hodgson, G. M. (1987). Economics and Systems Theory. Journal of Economic Studies, 14, 4, 65-86.

Minakir, P. A. & Demyanenko A. N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [The spatial economy: evolution of approaches and methodology]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii [Economic science of modern Russia], 3, 7-26.

Asada, T., Ishikawa, T. (2007). Time and Space in Economics. Springer, 314.

Kachalov, R. M. & Yakovleva, N. V. (2014). Kompleksniy podkhod k analizu kachestva upravleniya sotsialno-ekonomicheskim razvitiem regiona [Complex approach to analysis of management quality of region socioeconomic development]. Ekonomika regiona [Economy of region], 4, 129-139.

Kleiner, G. B. (2011). Sistemny resurs ekonomiki [The system resource of the economy]. Voprosy ekonomiki [Questions of economy], 1, 89-100.

Georgiou, I. (2007). Thinking Through Systems Thinking. Routledge, 264.

Blaug, M. (1994). Ekonomicheskaya mysl v retrospektive [Economic thought in retrospective]. Moscow: Delo Ltd [Business Ltd], 720.

Kleiner, G. B. (2004). Nanoekonomika [Nanoeconomics]. Voprosy ekonomiki [Questions of economy], 12, 70-93.

Inshakov, O. V. (2003). Strukturnoye utochnenie soderzhanie ekonomicheskoy teorii: potentsial mnogourovnevogo podkhoda [Structural content clarification of economic theory: potential of multi level approach]. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal [Russian economic journal], 3, 84-86.

Yevstigneyeva, L. P. & Yevstigneyev R. N. (2012). Ekonomika kak sinergeticheskaya sistema [Economy as a synergetic system]. 2-e izd. [Second edition]. Moscow, Librokom, 266.

Mezoekonomika perekhodnogo perioda: rynki, otrasli predpriyatiya [Mesoeconomics of transition period: markets, branches, enterprises]. (2001). Kollektivnaya monografiya pod red. chl.-korr. RAN G. B. Kleinera [The collective monograph ed. by corresponding member of RAS G. B. Kleiner]. Moscow: Nauka [Science], 516.

Mezoekonomika razvitiya [Mesoeconomics of development]. (2011). Kollektivnaya monografiya pod red. chl.-korr. RAN G. B. Kleinera [The collective monograph ed. by corresponding member of RAS G. B. Kleiner]. Moscow: Nauka [Science], 805.

Kleiner, G. B. (2013). Kakaya ekonomika nuzhna Rossii i dlya chego? (opyt sistemnogo issledovaniya) [What economy does Russia need and for what? (experience of system analysis)]. Voprosy ekonomiki [Questions of economy], 10, 4-27.

Kleiner, G. B. (2014). Kakaya mezoekonomika nuzhna Rossii? Regionalniy razrez v svete sistemnoy ekonomicheskoy teorii [What mesoeconomics does Russia need? Regional economy in the light of system economic theory]. Vestnik Finansovogo universiteta [Bulletin of the Financial University], 4, 6-22.

Kleiner, G. B. (2011). Novaya teoriya ekonomicheskikh sistem i eye prilozheniya [The new theory of the economic systems and its applications]. Vestnik RAN [Bulletin of RAS], Tom [Volume], 81, 9, 794-811.

Kleiner, G. B. (2013). Institutsionalnaya ekonomika, evolyutsionnaya ekonomika, sistemnaya ekonomika [Institutional economics, evolutionary economics, system economics]. Materialy IX Mezhdunarodnogo simpoziuma po evolyutsionnoy ekonomike [Proceedings of the IX International Symposium on Evolutionary Economics]. 8-11 sentyabrya 2011 g. [8-11 September 2011]. Moscow: Institut ekonomiki RAN [Economics institute of RAS], 2012. St. Petersburg, Nestor-Istoriya [Nestor-History], 143-157.

Rybachuk, M. A. (2014). Analiz i izmereniye proportsy sistemnoy struktury organizatsii: primer Universiteta «Dubna» [Analysis and measurement of system structure proportions of organization: example of Dubna University]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii [Economic science of modern Russia], 3 (66), 131-145.
DOI: https://doi.org/10.15826/recon.2015.2.004

Copyright (c) 2018 Georgy B. Kleiner

Сertificate of registration media Эл № ФС77-80764 от 28.04.2021
Online ISSN 2412-0731