Vol 2, No 2 (2016)

Table of Contents

Alexander I. Tatarkin, Vladimir L. Bersenyov
PDF
166-179
Vladimir S. Bochko
PDF
180-193
Aleksandr A. Kuklin, Sergey A. Okhotnikov, Lev A. Korshunov
PDF
194-204
Boris L. Lavrovsky, Evgeny A. Shiltsin
PDF
205-215
Vladimir A. Iontsev, Sergey V. Ryazantsev, Svetlana V. Iontseva
PDF
216-224
Ivan M. Potravny, Andrey L. Novoselov, Igor B. Gengut
PDF
225-235
Daniil G. Sandler, Anastasia D. Sushchenko
PDF
236-244
Sergey P. Kyurdzhiev, Aleksandra A. Mambetova, Elena P. Peshkova
PDF
245-258
Yulia V. Zaytseva
PDF
259-269