Vol 6, No 1 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Ekaterina G. Zinovyeva, Natalya R. Balynskaya, Svetlana V. Koptyakova, Oksana O. Akhmetzianova
PDF
5-13
Ilya V. Naumov, Anna Z. Barybina
PDF
14-27
Irina D. Turgel, Larissa L. Bozhko, Veronika T. Pandzhiyeva
PDF
28-39
Young-Sang Choi
PDF
40-49
Roman Yu. Skokov, Olga V. Brizhak
PDF
50-60