Vol 6, No 3 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Evgeny V. Sinitsyn, Alexander V. Tolmachev, Alexander S. Ovchinnikov
PDF
129-145
Barraí Hennebry
PDF
146-153
Evgeniya Kolomak
PDF
154-161
Alina Urazbaeva, Valentin Voytenkov, Rogneda Groznykh
PDF
162-170
Marina L. Lifshits, Natalia P. Neklyudova
PDF
171-182
Mariam Voskanyan
PDF
183-195
Magdalena Szmytkowska
PDF
196-207
Sándor Zsolt Kovács, Bálint Koós, Annamária Uzzoli, Balázs Páger, Ildikó Egyed
PDF
208-221
Yasir Shah, Yumin Liu, Faiza Shah, Fadia Shah
PDF
222-226