Vol 8, No 1 (2022)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Ilya V. Naumov, Sergey S. Krasnykh, Yulia S. Otmakhova
PDF
5-20
Anel A. Kireyeva, Nailya K. Nurlanova, Anna A. Kredina
PDF
21-31
Venera M. Timiryanova, Kasim N. Yusupov, Irina A. Lakman, Aleksandr F. Zimin
PDF
32-42
Anna Mikhaylova, Evgeny Timushev
PDF
43-56
Ivan V. Savin, Denis K. Letyagin
PDF
57-67
Faiza Shah, Yumin Liu, Yasir Shah, Fadia Shah
PDF
68-76
Ilia M. Chernenko, Natalya R. Kelchevskaya, Irina S. Pelymskaya
PDF
77-89